På landbrugsområdet må man vente til senere på efteråret med konkrete tiltag i forhold til, hvad landbruget kan forvente af konsekvenser og muligheder af finanslovsudspillet fremlagt den 31. august

Det helt overordnede mål med Finansloven for 2021 er for regeringen ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) at få Danmark bedst muligt igennem Corona-krisen.

-Vi ser ind i en fremtid præget af stor usikkerhed skabt af den verdensomspændende corona-krise. Vores forslag til finansloven 2021 er en corona-finanslov, hvor regeringen sætter retningen for vores vej ud af krisen og lægger linjerne til en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi. Det, der er på spil, er danskernes arbejdspladser, og det er lige nu regeringens vigtigste prioritet at sikre dem.

Vil bruge krisen klogt

Ifølge finansministeren skal genopretningen af Danmark tænkes sammen med fortsat store ambitioner for klimaindsatsen i Danmark, og derfor fyldte det grønne område - og ambitionerne på landbrugets vegne - meget i Nicolai Wammens fremlæggelse af finanslovsforslaget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Klimaaftalen for energi og industri 2020 af den 22. juni udgør sammen med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af den 16. juni de første dele af regeringens samlede klimahandlingsplan.

I løbet af efteråret vil regeringen fremlægge yderligere udspil inden for landbruget samt lancere et oplæg til en grøn skattereform. Med finanslovforslaget for 2021 vil regeringen derudover prioritere naturen og biodiversiteten, støtte op om arbejdet med et grønt nationalregnskab og løfte miljøområdet.

Landbrugsstøtten ændres

Regeringen vil ifølge finanslovsforslaget afsætte 50 mio. kroner årligt i 2021-2024 til naturen og biodiversiteten, hvoraf 3,5 mio. kroner skal benyttes til drift af det grønne nationalregnskab.

På mljøområdet er det regeringens plan at mindske påvirkningen fra skadelige kemikalier - både i naturen og i produkter, vi omgiver os med i hverdagen.

Regeringen har derfor afsat 17,5 mio. kr. i 2021 og 12,0 mio. kr. årligt i 2022-24 til et samlet løft af miljøområdet, blandt andet ved øget screening af miljøfarlige stoffer i vandområder.

I forhold til landbrugsstøttemidlerne står Danmark foran at skulle implementere den næste reformperiode for den fælleseuropæiske landbrugspolitik (CAP). Regeringen har ifølge finanslovsudspillet fra regeringen en ambition om, at landbrugsstøtten skal bruges mere aktivt som et redskab til at understøtte landmænd i den grønne omstilling i erhvervet.

Der er på finanslovforslaget afsat 30 mio. kr. i 2021 til Landbrugsstyrelsens forberedende arbejde, herunder med at klargøre it-platformen til at understøtte en smidig administration af denne ønskede omstilling.

Grøn forskning

Regeringen vil ifølge finansministeren på et senere tidspunkt fremlægge et konkret oplæg til udmøntning af forskningsreserven i 2021, og det er her regeringens ambition, at de øremærkede midler til grøn forskning i 2021 overstiger det historisk høje niveau for grøn forskning i 2020.

I begyndelsen af sit pressemøde fortalte Nicolai Wammen, at det er en anderledes finanslov, end det, vi er vant til, og det er ifølge ham en nødvendighed, da vi med Corona-krisen har fået en kæberasler af en anden verden, som det blev formuleret fra talerstolen.

Maskinbladet følger op med kommentarer fra oppositionen i løbet af dagen.