Den årlige rapport om naturens og vandmiljøets tilstand viser et fald i den normaliserede kvælstofudledning på cirka 2000 tons, påpeger Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør.

Landbrugspakken har (stadig) ikke medført en øget udledning af kvælstof til kystvandene, viser den nyeste Novana-rapport fra Aarhus Universitet om naturens og vandmiljøets tilstand. Det skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

- Derfor er der heller ingen som helst grund til at fremrykke miljøkrav, der medfører op til 380.000 hektar målrettede efterafgrøder eller andre kvælstof-reducerende alternativer, sådan som regeringen har lagt op, lyder det fra Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Tallene i rapporten, der blev offentliggjort fredag, viser en aktuel lav udledning, men når der tages højde for nedbøren, tales der om et fald på knap 2000 tons i den normaliserede udledning i forhold til sidste år, hvor der var en lille stigning. Set i den store sammenhæng er der en stort set uændret udledning gennem rigtig mange år, både i perioder med og uden reducerede normer.

- Det er i øvrigt - fortsat - totalt urealistisk at nå ret meget længere ned end de godt 55.000 tons, hvis vi fortsat skal kunne dyrke landbrug i Danmark, siger Jørgen Evald Jensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør har tidligere på ugen kaldt fremrykningen af regeringens miljøkrav for "helt uanstændig" -det kan du læse mere om her.