Gustav Garth-Grüner rettede i sin beretning en skarp kritik af præsidenten for Danmarks Naturfredsningsforening, som han kaldte for Dronning af Fake News.

Bæredygtigt Landbrug fortsætter også kampen mod Fake News. Det var et af budskaberne fra næstformand Gustav Garth-Grüner.

Han sagde blandt andet følgende.

-Vi støder jo på Fake News i omtalen af landbruget hele tiden.Den absolutte Dronning af Fake News er præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.Hun har siden sin tiltræden ført sig frem på diverse medier med usandheder i en lind strøm.Da Filsø var udsat for fiskedød i sommer, var Maria Gjerding straks ude at give landbruget skylden. At forskerne bag projekt Filsø modsagde hende, rørte ikke ved hendes argumentation - heller ikke da forskernes rapport udkom og selvfølgelig pegede på andre årsager til søens død.

Mange medier stillede her skarpe spørgsmål til præsidenten - det kom bag på hende.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er Fake News, når Maria Gjerding går ud og siger, at naturen har nået et lavpunkt. Det er Fake News, når hun fortæller, at miljøforholdene er blevet forværret. Det er Fake News, når hun påstår, at økologi er bedre for miljø, natur og klima.Det er Fake News, når hun stadig holder sig til de gamle modelberegninger, der er blev forkastet af det internationale forskerpanel. Derfor er Maria Reumert Gjerding dronning af Fake News.Landbrug & Fødevarer er gået i samarbejde med omtalte Maria Gjerding og Naturfredningsforeningen for at skaffe mere natur. De foreslår at tage 100.000 ha landbrugsjord ud.

Tror de, vi har 100.000 ha problemjord?

De foreslår også at reducere eller at ophøre med gødskning nær naturarealer. Den landbrugsfaglige viden på Axelborg har da her nået et uanet lavpunkt, sagde Gustav Garth-Grüner til salen.