Formanden for danske mælkeproducenter peger på, at oliebranchen går udenom kritik fra diverse organisationer

Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening og flere grønne organisationer har voldsomt travlt med at pege på landbruget og ikke mindst produktionen af kød og mælk som det store klimaproblem. Senest i forbindelse med World Food Summit 2018 - Better food for more people.

Oliebranchen er bemærkelsesværdig tavs, og det er ganske forståeligt. Hvor må det være herlig belejligt at have de yderliggående grønne organisationer til at gå petroindustriens ærinde.

Antallet af køer i Danmark har ligget relativt stabilt i mange år, og det gælder faktisk hele verden. Det er ikke drøvtyggerne eller svinene, der er årsag til ophobningen af klimagasser i atmosfæren, det er afbrændingen af fossile brændsler, den sorte energi, kul, olie og gas.

Man kan altid diskutere det fornuftige i at opfede dyr i feedlots, som det sker i USA, og andre outrerede produktionsmetoder, men FN fastslår dog i deres rapporter, at køer er grundlaget for overlevelse hos mere end en mia. mennesker i verden. Samtidig udgør arealet med græs omkring 70 pct. af de arealer i verden, som kan bruges til fødevareproduktion. Græs er faktisk en meget klimagavnlig plante. På langt den største del af disse arealer kan man kun dyrke græs, hvorfor det kræver en drøvtygger, en ko et får eller en ged at omsætte græsset til human ernæring.

En reduktion i produktionen af kød og mælk vil kun give en kortvarig udsættelse af klimaændringerne, lidt som at sætte farten i en bil ned fra 100 km i timen til 95. Det går lidt langsommere, men man når frem alligevel ? blot lidt senere.

Vi hører ikke meget fra olieindustrien i diskussionen om klimaændringer, men det er jo heller ikke nødvendigt, når Greenpeace og co. taler deres sag ved at pege på køerne. Klimaændringer er ikke forårsaget af køer. Det øgede udslip af klimagasser stammer ene og alene fra ? et stigende - forbrug af fossile brændsler af en stigende verdensbefolkning.

Hvis man ikke vil tage fat om ondets rod, får man det heller ikke fjernet. For øvrigt er produktionen af dansk oksekød mest baseret på køer fra mælkeproduktion, som hører til blandt verdens absolut mindst klimabelastende. Så spis din hakkebøf med god samvittighed.