Det handler om at grisen udnytter energien bedst muligt, uden at maven tager skade. Derfor bør man forholde sig til formalingsgraden af kornet.

Mange besætninger har et uudnyttet indtjeningspotentiale, fordi deres foder ikke er formalet fint nok. Formålet med formalingen er, at grisen kan udnytte så meget energi fra kornet som muligt. Proteinråvarerne skal også formales, så de kan blive optimalt udnyttet. Det store spørgsmål er, hvilken formalingsgrad grise kan klare og ikke mindst, hvad staldpersonalet kan klare? Hvis man tidligere har haft negativ effekt med fin formaling, er man måske tilbøjelig til at nøjes med den nemme løsning, som er at fodre med grovere formal-ing, og det koster på foderforbruget.

Formaling af foderet er ofte et diskussionspunkt, hvor jeg tit hører "sådan plejer vi at gøre, og vi tjekker jævnligt formalingsgraden". Når jeg efterfølgende ser på listen over, hvor mange gange formalingen er tjekket det seneste år, er det måske kun noteret tre, fire eller fem gange på listen. Det er ikke nok, hvis energien fra korn og protein fra eksempelvis sojaskrå skal udnyttes optimalt af grisene i stalden.

...Vær derfor kritisk når hygiejnen i mølleriet gennemgås, for der må ikke være kondens...

Gør det nemt i dagligdagen

Udtagning af formalet korn kan i nogle foderlader være meget svært og omstændeligt. Det anbefales at lave en manuel anordning, så det er nemt og hurtigt at udtage en formalingsprøve af kornet. Det kunne for eksempel være en klapkasse, som bliver monteret på transportvejen mellem møllen og blanderen. Denne løsning gør det muligt at udtage formalet korn, mens mølleriet er i gang med at lave en foderblanding. Når prøven er udtaget, skal den køle af så der ikke dannes kondens i sigten. Det tager ofte ikke mere end 10 minutter før prøven er klar til sigtning. Umiddelbart kan de fleste sigter anvendes, men jeg anbefaler at anvende en sigte, der kan måle på fraktionerne under en millimeter, mellem en til to millimeter og over to millimeter. Her kan sigten "Bygholm 2" være et godt bud, og den skal kun rystes i to minutter for at få et præcist svar hver gang.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind