Det er en kendt problemstilling, at korn skaber varme og kondens, når det kværnes, og at den kondens er et problem i det videre forløb.

Hen over årene er der gjort forskellige tiltag for at forsøge at løse problemstillingen med kondens under foderfremstillingen. Problematikken er nemlig, at der dannes mug og kager i sneglerender og siloer, som på sigt kan ende i grisenes trug, hvis ikke man sørger for en løbende og konsekvent rengøring, hvilket kan være besværligt at komme til i hele anlægget.

Hos Tobias Andersen på Mors blev denne problematik taget med i overvejelserne, da Ove Lund fra Lunds Montage skulle komme med ideer til en omorganisering af foderladen.

- Da vi skulle have lavet om i foderladen, kom Ove med ideen om, at vi satte en kondenstørrer op samtidig, og da jeg kender Ove og stoler på ham, var jeg ikke ræd for at sige ja, fortæller Tobias Andersen.

Erstatter den varme luft med kold luft

VK75 Kondenstørrer er i sin teknik ganske simpel. Tanken er, at man ved hjælp af undertryk får fjernet alt den varme luft, der opstår, når kornet kværnes. Til gengæld trækkes der frisk luft ind til at erstatte den varme kondensfyldte luft. På den måde undgår man at få fugt med videre i systemet, og det formalede korn er køligt, når det kommer til blanderen

- Vi har placeret en 0,75 kW motor lige efter kværnen, som suger luften væk fra det formalede korn, fortæller Ove Lund og fortsætter:

- Vi kan ikke undgå. at der også suges suges lidt af kornet med op, men det sender vi gennem en cyklon tilbage i anlægget igen.

Det varme og kondensfyldte luft forsvinder derefter, og det formalede korn fortsætter til videre forarbejdning.

Ingen tilstoppede foderkasser

Udover at han sparer tid på at rense foderanlægget, er en af de mest markante ændringer, som Tobias har bemærket, er, at foderkasserne inde i stalden ikke længere stopper til.

- Før så vi tit, at der kunne opstå problemer med foder, der blev hængende i foderkasserne, men det ser vi slet ikke i dag, forklarer Tobias Andersen.

Den foder, der kommer ud af blanderen nu, er ifølge Tobias Andersen meget koldere og mindre fugtigt, hvilket gør det det lettere at håndtere i både siloer og foderanlæg.

Flere landmænd er glade

Ove Lund har selv fået ideen til kondenstørrerenheden, og han lovede derfor de første ti kunder, at han ville tage anlægget tilbage igen uden beregning, hvis det ikke virkede efter hensigten.

- Jeg har ikke pillet et eneste af de ti anlæg ned, fortæller han.

Det er derfor heller ikke noget problem for ham at henvise til flere kunder, der har den installeret, og som er glade for den.

Niels Jakob Hansen fra Hjørring er en af de kunder, som Ove Lund har solgt kondenstørrerenheden til, og i en telefonsamtale udtrykker han sin fulde tilfredshed.

- Vi har haft den i to år nu, og vi er meget tilfredse med den, fortæller Niels Jakob Hansen og uddyber:

- Der er ingen mug og kager rundt i vores anlæg længere. Før rensede vi det hele minimum en gang om måneden, og nu er det kun en gang hvert halve år.

Niels Jakob Jensen vil meget gerne anbefale anlægget, og han undrer sig over, at det ikke har været fremme tidligere, for det er ifølge ham virkelig noget, der er værd at få fortalt til hans kollegaer.

- Specielt er det vigtigt at påpege, at investeringen er forholdsvis beskeden, når vi kigger på den værdi, den tilfører, siger Niels Jakob Hansen.

Ove Lund tilføjer at et anlæg monteret, vil løbe op i 18.000 kroner.