Automatisk oplæsning:

Kontrolkampagne af antibiotika i flokbehandling af smågrise

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Fra 1. april gennemfører Fødevarestyrelsen en ny vejlednings- og kontrolkampagne i svinebesætninger og hos besætningsdyrlæger, der sætter fokus på flokbehandling af smågrise

Fødevarestyrelsen gennemfører kontrol i perioden april til november 2021 i 100 svinebesætninger med smågriseproduktion og cirka 80 tilknyttede besætningsdyrlæger, skriver Fødevarestyrelsen.

I forbindelse med kontrollen vil Fødevarestyrelsen også støtte og vejlede den enkelte dyrlæge til at arbejde for et ansvarligt og reduceret forbrug af antibiotika.

Vejlednings- og kontrolkampagnen er en opfølgning på en kontrolkampagne fra 2019, der viste, at flere end hver tredje smågriseproducent og dyrlæge ikke kunne fremvise tilstrækkelig dokumentation for brugen af antibiotika til flokbehandling af smågrise.

Kontrol af anvisninger og lægemidler

Ved kontrolbesøgene ser Fødevarestyrelsen på, om landmændene følger dyrlægens anvisninger, og om landmanden registrerer anvendelsen af lægemidler til flokbehandling, korrekt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der ses på om landmanden er bekendt med og efterlever handlingsplaner til nedbringelse af flokbehandling. Herudover kontrollerer Fødevarestyrelsen brug af flokbehandling ved indsættelse og ved afgang fra smågrisestalden, og om landmanden kan dokumentere, at der ved salg/overdragelse af antibiotikabehandlede smågrise er givet information om tilbageholdelsestid til køber, skriver Fødevarestyrelsen.

Kontrol hos besætningsdyrlægerne

Kontrolbesøgene i besætningerne følges op med kontrolbesøg hos besætningsdyrlægerne. Fødevarestyrelsen kontrollerer, om dyrlægens ordinering af flokbehandling sker på et dækkende diagnostisk grundlag, herunder om dyrlægen foretager prøveudtagning, diagnostisk og evt. resistensbestemmelser, samt om dyrlægen anviser landmanden, hvordan og hvornår flokbehandling skal udføres.

Der vil desuden være fokus på, om dyrlægen laver besætningsspecifikke handlingsplaner til reduktion af flokbehandling og følger op på disse, så der sker justering ved manglende effekt.

I kampagnen kontrollerer Fødevarestyrelsen også, om dyrlægen ordinerer til flokbehandling i overensstemmelse med lægemidlernes markedsføringstilladelse. Supervision og vejledning til dyrlægerneFødevarestyrelsens vil i supervisionsdelen give støtte og vejlede den enkelte dyrlæge til at arbejde for et ansvarligt og reduceret forbrug af antibiotika i svinebesætninger for at forebygge udvikling af antibiotikaresistens.

Fokus i supervisionen vil være:

- En stærk opfordring til dyrlægerne om at være en aktiv del af indsatsen for at sænke antibiotikaforbruget igennem deres veterinærfaglige rådgivning.

- Fremhæve vigtigheden af, at dyrlægerne undgår ordination af de antibiotika, som er særlig vigtige i behandling af mennesker (fluorokinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner og colistin).

- En opfordring til at arbejde med udfasning af lægemiddelzink i god tid, inden lægemiddelzink ikke længere må markedsføres i 2022.