Fra årsskiftet vil taktsten for vask og desinfektion stige med to øre pr. eksporteret gris.

Siden 1. juli 2019 har 80 procent af omkostningerne til Danish Transportstandard være dækket af midler fra Svineafgiftsfonden, mens de resterende 20 procent dækkes af brugerbetaling, der for andet halvår af 2019 er fastsat til 26 øre pr. eksporteret gris, skriver Seges, Veterinær- & Kvalitetsforhold i en pressemeddelelse. Med forventning om svagt øgede omkostninger til vask og desinfektion i 2020, vil taksten pr. eksporteret gris fra 1. januar 2020 stige med 2 øre, så den fra årsskiftet vil være 28 øre pr. eksporteret gris.

Antallet af eksporterede grise i 2018 var 14,7 millioner. I 2019 forventes dette tal at stige til 15,2 millioner, mens det, ifølge Landbrug & Fødevarer estimeres at stige til 15,7 millioner grise i 2020. Dermed estimeres antallet af lastbiler, der henter grise i Danmark til eksport at ligge på 28.900. Det er en mindre stigning i antal vaske og desinfektioner på de tre Danish-godkendte rengørings- og desin-fektionspladser, i forhold til 2019, skriver Seges, Veterinær- & Kvalitetsforhold i pressemeddelelsen.