Mange svineproducenter vælger at få lavet DB tjek for i højere grad at få overblik over økonomien.

Flere og flere svineproducenter ønsker i langt højere grad at styre og planlægge deres fremtidige økonomi, oplever LMO Svin.

- Vi oplever, at flere og flere landmand efterspørger det overblik, som DB tjek kan være med til at give dem. I DB Tjek 1. halvår 2017 sætter LMO derfor også ekstra fokus på om svineproducenterne er klar til fremtiden, siger Rie Krukow, der er svinekonsulent i LMO.

Rie Krukow understreger, at det er vigtigt, at svineproducenterne har fokus på, at omkostninger skal skal holdes nede - på samme måde som de holder fokus på en høj indtjening, for at sikre en fornuftig økonomi i fremtiden - det er altså mindst lige så vigtigt at holde en lav foderpris som at få grisen soglt godt.

- For øjeblikket er svinepriserne rigtig fornuftige, hvilket også afspejler sig i høje DB. Vi ved dog desværre, at priserne falder igen, og at DB samtidig falder. Når det sker, er det vigtigt med lave produktionsomkostninger, da prisfaldet ellers vil udhule resultatet unødigt meget, fastslår svinekonsulenten.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Et nødvendigt skub

Ifølge LMO Svin kan DB tjek give svineproducenterne mulighed for at sammenligne med andre producenter, og det kan være det nødvendige skub, der skal til for at optimere produktionsøkonomien:

- Positiv udvikling i produktionsøkonomien er en nødvendighed, og resultater fra et DB-tjek kan bruges til at udpege de indsatsområder, hvor der er størst potentiale. På den måde er DB tjek et uundværligt redskab, hvor vores erfarne rådgivere på kort tid kan give landmanden et overblik over hans produktionsøkonomi. Det er motiverende at vide, hvor pengene kan tjenes, understreger Rie Krukow.

LMOs DB-tjek er baseret på data fra produktionskontrol og regnskab, så f.eks. foderforbrug er afstemt med de reelt indkøbte mængder i perioden. Der inddrages desuden produktionsrelaterede omkostninger, som ikke nødvendigvis er med i produktionskontrollen.

Store udsving

I DB Tjek har LMO - som noget nyt - valgt at sætte ekstra fokus på, hvad det koster at producere en smågris eller et kg slagtekød, og det viser sig, at der er store udsving i produktionsomkostninger.

- Ved høje produktionsomkostninger kan vi udpege flere store potentialer, men selv med lave produktionsomkostninger finder vi stadig indsatsområder, siger Rie Krukow.

Både i sohold og på slagtesvin er der en stor variation i produktionspriserne:

- I sohold med salg af 30 kg's grise ser vi en forskel i produktionspris på cirka 100,- kroner pr. gris eller i runde tal 3.500,- kroner pr. årsso. På slagtesvin ser vi en forskel i produktionspris på cirka 1,60 kroner pr. kg kød eller i runde tal 135,- kroner pr. produceret slagtesvin, fortæller LMO's svinekonsulent.