De fleste af os kender det. At få arbejde, fritid og familieliv til at gå op i en højere enhed, kan til tider være noget af en udfordring. I landbruget kan udfordringen af og til være ekstra stor, fordi bedriften skal passes alle årets 365 dage. En udfordring LMO Svin nu sætter fokus på ved at sætte fleksibilitet og medarbejdertrivsel i svineproduktionen under lup:

- Vores mål er at se på de muligheder og udfordringer vores svineproducenter oplever i hverdagen og samtidig sætte fokus på, hvordan man kan tilbyde medarbejderne noget fleksibilitet i arbejdsplanlægningen, fortæller Nikolaj Stidsen, der er svinekonsulent i LMO.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den optimale arbejdsuge

LMO Svin oplever ofte, at svineproducenterne har store udfordringer med at få arbejdsugen til at gå op med ugerytmen i stalden. Landmanden skal prioritere valg af fravænningsdag ud fra, om han helst vil have løbninger, faringer eller fravænninger i weekenden.

- Løbninger og faringer kræver en høj grad af kvalitet i arbejdet for, at landmanden opnår den succes han gerne vil have. Alt for ofte møder vi stadig udfordringen med, at der enten er uerfarent eller for lidt personale til at håndtere de mange fødte grise i weekenderne, og det arbejde som følger med, fortæller Nikolaj Stidsen.

Derfor sætter han og LMO-kollegaen, Anders Peter Andersen, nu fokus på den optimale arbejdsuge - både for svineproducenterne og personalet:

- Hvis vi nu udfordrede personalet på, hvordan deres optimale arbejdsskema så ud, når de selv skulle placere deres 37 timer hen over ugen, så kunne det jo være, at der opstod nogle muligheder for at gøre arbejdsugen mere fleksibel. Det gælder både i forhold til bedre planlægning af arbejdstimerne, men også i forhold til at få nogle gladere medarbejdere som ikke føler sig så presset i fritiden, siger svinekonsulent, Anders Peter Andersen.

Ønsker fleksibilitet

LMOs svinekonsulenter peger på, at mange ansatte ofte går med nogle ønsker til fleksibilitet, som de ikke giver udtryk for, fordi de forventer at arbejdsskemaet er låst:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Som familiefædre kender vi også til en travl hverdag med et til tider alt for tæt pakket program. Der skal hentes børn, handles ind, laves mad og diverse fritidsaktiviteter skal også passes. Så hvis svineproducenten er åben overfor fleksible arbejdstider, kan det have en stor værdi for personalet, siger Anders Peter Andersen.

Ifølge svinekonsulenten kan der være fordele i, at se på alternative måder at tilrettelægge en arbejdsuge:

- Det kan være, at man kan få et system til at passe, som hedder 6 arbejdsdage + 3 fridage, og så arbejde 0,5 time mere pr. dag. Ved månedens udgang har man så opnået det samme antal timer. Der er et utal af muligheder, afhængig af antal medarbejdere og arbejdsfordeling, foreslår Anders Peter Andersen.

Arbejdstiden på hverdage

Ifølge LMOs svinekonsulenter er det også vigtigt, at svineproducenterne begynde at udfordre de kommende ansatte ved ansættelsen. Arbejdstiden behøver ikke kun at være placeret mellem 7 og 16 på hverdage samt hver tredje weekend med samlet 10-12 timer:

- Når vi ser på andre brancher, så er der jo nogen som har meget svingende arbejdstider. Det kan for eksempel være sygehuspersonalet der skiftes til at have nattevagter, eller butikspersonalet der skal holde kassen åben til klokken 22. Når der er kunder i butikken, skal vi have åbent. Når vi har behov for arbejdskraften i farestalden, så skal vi også sørge for, at personalet er til stede, så vi kan servicere kunden bedst muligt, siger Nikolaj Stidsen.