Danish Crown melder om, at markedet for okse- og kalvekød er stabilt.

Markedsberetning fra Danish Crown: Markedet for okse- og kalvekød er nærmest uændret i forhold til sidste uge. Tilførslerne af slagtedyr er stabile, og afsætningen forløber godt.

Hjemmemarkedet melder om god efterspørgsel efter de fleste udskæringer takket være det smukke sommervejr, og hverdagens tilbagekomst.

Eksporten til Sydeuropa forløber uændret. Der er god efterspørgsel efter rygge og filet og bedste kvalitet bagfjerdinger af kalv og okse