Fremstillingsprisen pr. liter mælk skal sænkes med 20-40 øre. Det er et af budskaberne når formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Peder Philipp, og direktør for SEGES Kvæg, Gitte Grønbæk, lige nu holder møder for kvægproducenter i alle dele af landet.

- Vores produktion giver ikke forretning nok. Heller ikke på den lange bane, med de krav vi mødes med. Så vi har en ambition om, at produktionsomkostningerne skal sænkes med 20-40 øre pr. liter mælk.

Sådan lød det fra Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg på årets første regionsmøde for kvægproducenter der blev afholdt på LandboNord i Brønderslev.

Rammevilkår

De 20-40 øre skal ifølge Peder Philipp og direktør Gitte Grønbæk findes både ved forbedrede rammevilkår og effektiviseringer på den enkelte bedrift.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I forhold til rammevilkårene er formanden forholdsvis fortrøstningsfuld i kraft af den nuværende regering.

- Vi har fået et superministerium med samlingen af landbrug, miljø og fiskeri i samme ministerium, og jeg synes allerede Eva Kjer Hansen viser os velvilje, så nu er det op til os at udnytte, påpegede Peder Philipp.

Af politiske sejre nævnte han blandt andet: Slagtepræmie på 180 millioner kroner, en moderniseringsstøtteordning, åbning af nye markeder for okse- og kalvekød, blandt andet Saudi Arabien, Tyrkiet og Vietnam og bedre finansieringsmuligheder for unge landmænd.

Indsatser på bedriften

Direktør Gitte Grønbæk pegede på flere faglige tiltag, der kan være med til at effektivisere landmændenes drift på gården, og dermed lette omkostningerne i dagligdagen. Det blev blandt andet gjort via en række små faglige film, hvor eksperter fra SEGES redegjorde for mulighederne i eksempelvis tekniske hjælpemidler der kan give et bedre overblik og dermed spare på ressourcerne.

Regionsmøderne har kørt en uge nu, og fortsætter rundt i landet den næste uge. Læs mere her.