Abonnementsartikel

Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt sammensætningen af mikroorganismer i mave-tarm-kanalen hos nyligt fravænnede grise fodret med enten ko-råmælk (colostrum), mælkeerstatning eller somælk. Resultaterne viser, at sammenlignet med mælkeerstatning, så påvirker ko-råmælk grisenes mave-tarm-flora positivt og reducerer mængden af potentielt sygdomsfremkaldende bakterier.

Den øgede kuldstørrelse i den moderne svineproduktion har negativ indvirkning på pattegrisenes livskraft og overlevelse. Inden for de store kuld kan der være stor variation i fødselsvægt fra den største til den mindste gris, og antallet af undervægtige grise er stigende. Undervægtige grise har svært ved at konkurrere med deres større søskende, hvilket resulterer i en lavere tilvækst samt øget sygdom og dødelighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at sikre, at de undervægtige grise får tilstrækkelig føde, og dermed opnår en bedre tilvækst og større mulighed for at overleve, giver mange svineproducenter grisene mælkeerstatning. Men de undervægtige grises mave-tarmkanal er ofte ikke færdigudviklet, hvilket kan hindre en optimal fordøjelse og optagelse af næringsstoffer.

En tidligere undersøgelse med for tidligt fødte grise har vist, at sammenlignet med mælkeerstatning, så medvirkede tildeling af ko-råmælk til øget aktivitet af specifikke gavnlige enzymer og en bedre tarmsundhed samt til at nedsætte skadeligheden af "necrotising enterocolitis" (en tarmlidelse hvor dele af tarmvævet dør). Hos grise født rettidigt reducerede tildelingen af ko-råmælk koloniseringen af E. coli-bakterier i tarmen og modulerede immunologiske responser i tarmen. En anden undersøgelse har vist, at nyligt fravænnede grise opnåede en bedre tilvækst, når fravænningsfoderet blev suppleret med ko-råmælk.