En ny aftale mellem Seges og den tyske kvalitetsordning QS, indeholder et krav til certificering af produktion og salg af dansk svinefoder - aftalen gælder til 2019

Danske svineproducenter, der leverer grise til eksportslagterierne eller sælger smågrise til det tyske marked, skal være godkendt af en uvildig tredjepart. Det er et krav fra markederne. Derfor lavede svinebranchen i 2007 kvalitetsstandarden DANISH Produktstandard. Mere end 95 procent af produktionen er i dag omfattet af DANISH-ordningen, og branchen har entreret med certificeringsfirmaet Baltic Control, der udfører den uvildige kontrol af danske svinebesætninger. Det sikrer en betydelig eksport af smågrise og svinekød til blandt andet det tyske marked.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det tyske QS Qualität und Sicherheit GmbH (QS), der anses som den førende kvalitetsordning i Europa, accepterer DANISH Produktstandard som en ligeværdig kvalitetsgaranti i forhold til QS. En aftale, der med jævne mellemrum genforhandles, når ny lovgivning eller markedskrav gør sig gældende. Fra januar 2017 er en ny 3-årig aftale mellem Seges og QS trådt i kraft. En aftale hvor QS stiller samme krav til den danske svinebranche, som de gør til øvrige svineproducerende lande, der leverer ind til det tyske marked.

I den nye aftale har QS stillet krav om, at alt foder, der leveres til DANISH-godkendte besætninger, skal være certificeret på en af følgende to måder:

1. QS certificeret eller certificeret af en tilsvarende standard, der er anerkendt af QS

2. ISO 22000/TS 22002-6 certificeret + en auditering efter en ekstra tjekliste, som sikrer sammenlignelighed mellem QS og denne danske model.

Model 2 er en specialaftale, der er knyttet til aftalen mellem Seges og QS og således direkte ophængt på DANISH Produktstandard. Denne model er forhandlet på plads mellem QS, DAKOFO og Seges, og der er indgået en treårig aftale omkring løsningen - det vil sige frem til udgangen af 2019.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foderproducenter og ? leverandører, der ikke allerede lever op til en af de to modeller, skal lade sig certificere efter enten den ene eller den anden af de to ovenstående modeller for at de fortsat kan producere og/eller sælge foder til danske svineproducenter i DANISH-ordningen. På Seges hjemmeside findes der mere information til virksomheder, der ønsker at blive certificeret.

På Seges hjemmeside kan man også som foderproducent og/eller -leverandør finde en formular, der skal udfyldes og returneres til Seges. Herefter vil man blive skrevet på en positivliste, og dermed fremstå som godkendt leverandør af foder til DANISH-godkendte svinebesætninger.

Svineproducenter skal sørge for at købe foder fra leverandører, der står på positivlisten, og ved DANISH-besøg, vil Baltic Control fra 1. april kontrollere, at dette er tilfældet.

Aftalen mellem Seges og QS blev underskrevet i slutningen af 2016, og der vil derfor være en overgangs-periode i begyndelsen af 2017, hvor positivlisterne bygges op. Er man som svineproducent i tvivl om hvorvidt ens foderleverandør lever op til QS krav, skal man rette henvendelse til foderleverandøren direkte.