En pest bliver til protein, der bliver til penge. Sådan lyder opskriften på en ny forretningsmulighed i Limfjorden. Søstjerner kan blive til fiskemel, efter at EU-regler er blevet ændret efter dansk pres.

Enorme mængder af søstjerner, der ligger og æder blåmuslinger på Limfjordens bund, kan nu komme til nytte - som foder til svin og høns. For nu er det blevet lovligt at producere fiskemel af søstjerner, og det kan blive en attraktiv forretning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er konsekvensen af, ændringer i flere EU-forordninger, som er blevet ændret efter dansk ønske. Og med den nye fodermiddelfortegnelse, der træder i kraft i dag, 11. juli, er søstjernemel officielt blevet et fodermiddel. Det betyder, at man i områder med blåmuslinger må fange søstjerner og forarbejde dem til fiskemel.

Søstjernerne findes nemlig i enorme mængder på havbunden og æder sig ind på de givtige blåmuslingebestande. Søstjernerne har et ekstremt højt proteinindhold, og så har forsøg vist, at især svin er vilde med dem som fiskemel. Også for miljøet er der gevinst, da fangst af søstjerner vil reducere kvælstof og fosfor i Limfjorden.

Ifølge beregninger og forsøg fra DTU-Aqua, Aarhus Universitet, Muslingeerhvervet vil man kunne høste 10.000 tons søstjerner om året og skabe en omsætning på 4, 4 millioner kroner. Det vil fjerne 165 tons kvælstof og 15 tons fosfor fra Limfjorden. Søstjernemel indeholder 70 procent protein.