Lyt til artiklen:

Større undersøgelse af udledning af kvælstof fra gødning sat i gang

00:00
Hastighed: ???x
01:12

Danmark har forpligtet sig til at overholde EUs krav til vandmiljøet, så Rigsrevisionen skal i en ny undersøgelse vurdere, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris tilsyn og Miljøministeriets overvågning af udledning af kvælstof har været tilfredsstillende, skriver Rigsrevisionen i et notat.

I undersøgelsen skal blandt andet fremgå, om Landbrugsstyrelsen har beregnet kvælstofkvoter og fosforlofter for hvert landbrug i overensstemmelse med gødningsloven.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der skal også indgå spørgsmål om, Landbrugsstyrelsen har sikret, at alle registreringspligtige virksomheder, der leverer, producerer eller anvender gødning, er registreret, herunder hvordan styrelsen sikrer, at der ikke sker salg uden om registret.

EUs vandrammedirektiv har til formål at beskytte vandmiljøet og sikre opfyldelse af målet om "god tilstand" i alle vandområder.

Rigsrevisionen forventer at afleverer resultatet af undersøgelsen til Statsrevisorerne sidst i 2024.