Lyt til artiklen:

Landbrugets regnskaber viste stor fremgang i 2022

00:00
Hastighed: ???x
03:05

Niveauet i 2019-2021 var i størrelsesordenen 1,3-1,4 millioner kroner, hvilket også tillod positive resultater efter beregnet ejeraflønning. Der var betydelig fremgang i resultatet for de tre største driftsformer planter, kvæg og svin, skriver Danmarks Statistik.

Afkastet i 2022 var højest for bedrifter med konventionelle malkekøer med et driftsresultat på 4,8 millioner kroner svarende til en afkastningsgrad på 10,7 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For bedrifter med økologiske malkekøer blev driftsresultatet på 3,6 millioner kroner svarende til en afkastningsgrad på 6,7 procent. Ingen bedrifter i stikprøven med malkekvæg havde negativt driftsresultat i 2022.

For heltidslandbrug specialiseret i afgrøder (planter) steg driftsresultatet til 2,7 millioner kroner, og det var en fordobling i forhold til 2021 hjulpet godt på vej af høje afgrødepriser og en god høst.

Bedrifter med svin havde et driftsresultat på 2,8 millioner kroner i gennemsnit mod 0,9 millioner kroner året før.

rich-media-2
Kilde: Danmarks Statistik.

Ekstrem prisudvikling

Krigen i Ukraine satte gang i en ekstrem prisudvikling både for landbrugets produkter og for vigtige indsatsfaktorer som gødning og energi.

Prisen på både hvede og mælk var 40 procent højere i 2022 end i 2021. Samtidig steg indsatsfaktorer som energi, gødning og foder med 75 procent, 103 procent og 31 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samlet set betød prisstigninger på produkterne i 2022 mere end prisstigningerne på omkostningssiden. Prisstigningerne gav også positive værdiændringer på besætningen, hvilket i gennemsnit påvirkede driftsresultatet med 260.000 kroner for bedrifter med malkekvæg og 1,1 millioner kroner for bedrifter med svin.

Lavere finansieringsomkostninger

Selvom renteniveauet for både realkredit og banklån steg gennem 2022, så var finansieringsomkostningerne for heltidslandbrug med 671.000 kroner i gennemsnit 268.000 kroner lavere end i 2021.

Det skyldes, at mange landbrug har benyttet muligheden for at indfri og konvertere obligationslån med fast lav rente, hvorved der er realiseret kursgevinster, der indregnes i de samlede finansieringsomkostninger for 2022, skriver Danmarks Statistik.

En reduceret restgæld i kombination positivt driftsresultat gav også en forøgelse af soliditetsgraden med 3,1 procentpoint til 29,2 procent i gennemsnit for heltidsbedrifterne.

Læs hele analysen.