Lyt til artiklen:

IPM-innovationsbrug fortsætter i fire år mere

00:00
Hastighed: ???x
02:08

Fra 2020 til 2022 gennemførte Seges et tre-årigt projekt om IPM-innovationsbrug. Projektet var udbudt af Miljøstyrelsen og finansieret af midler fra Pesticidstrategi 2017-2021.

Formålet med projektet var at etablere tre innovationsbrug og dokumentere og formidle effekten af at inkludere IPM i beslutningerne vedrørende planteproduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til hvert af de tre innovationsbrug blev der knyttet en co-innovationsgruppe, bestående af planteavlsrådgivere, forskere med flere, som skulle drøfte og beslutte relevante IPM-tiltag på det enkelte brug, og det projekt blev afsluttet i 2023, hvor resultater, information med videre blev offentligt på Landbrugsinfo.

Nu får projektet så fire år mere, det står klart efter at der i Pesticidstrategi 2022-2026 er der afsat samlet 6 milioner kroner til forsættelse af ordningen for IPM-innovationsbrug og Miljøstyrelsen udbød derfor i februar 2023 et projekt om IPM-innovationsbrug for perioden 2023-2026. Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside

Udbuddet er nu afsluttet, og Miljøstyrelsen har indgået kontrakt med Seges om projektet.

Det nye projekt vil, lige som det tidligere projekt, blive bygget op omkring co-innovationsgrupper. Der skal i den nye projektperiode indgå fire innovationsbrug, som tilsammen skal dække et bredt udsnit af de mest udbredte afgrøder i Danmark. Tre af bedrifterne vil være de samme som deltog i projektet i 2020-2022, og derudover tilknyttes et fjerde jordbrug, som i nær fremtid bliver udpeget af Seges.

Bornholmske landmænd bliver ambassadører for IPM

Se også:

Bornholmske landmænd bliver ambassadører for IPM