Lyt til artiklen:

Præcise krav skal opfyldes for at få støtte til luftrensning

00:00
Hastighed: ???x
01:46

I bekendtgørelsen om investering i udvalgte miljø- og klimateknologier 2022 har det været muligt at søge støtte til forskellige former for luftrensning i grisestalde.

Og selvom ansøgningsfristen er overskredet, og støttetilsagnene endnu ikke er udsendt, er det værd at være opmærksom på nogle af de lidt kringlede regler, som man skal leve op til for at kunne opnå støtten i sidste ende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For det første skal man være opmærksom på, at det projekt, man søger støtte til, skal være afsluttet senest to år fra den dag, man indsendte ansøgningen. Så uret tikker allerede.

Man skal også være opmærksom på, at der i bekendtgørelsens afsnit om luftrensning er nævnt forskellige former for luftrensere, og at der stilles forskellige krav til de forskellige typer anlæg i forhold til forskellige kategorier af grise. Det vil sige, at der skelnes mellem slagtegrise, drægtige søer samt smågrise og diegivende søer.

Og man skal være opmærksom på, at en teknologi ikke nødvendigvis er støtteberettiget, selvom den er optaget på Teknologilisten.

- Der er for eksempel firmaer, som har kemisk-biologiske rensere, og det er ikke det samme som kemisk-basiske, og dermed er de ikke godkendte til støtte, selvom de står på Miljøstyrelsens teknologiliste, siger Flemming Hedegaard, der er direktør i Byggeri & Teknik I/S, som står bag rigtig mange miljø- og klimaansøgninger på vegne af landmænd.

Flemming Hedegaard pointerer desuden, at det er vigtigt, at det er komplette luftrense-anlæg, hvis man har søgt til mere end et anlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og så skal man være meget opmærksom på, hvad man har søgt støtte til, når anlægget anskaffes, for det skal være nøjagtig samme type anlæg.