Lyt til artiklen:

DLF henter historisk stærkt resultat

00:00
Hastighed: ???x
06:08

Med en omsætning på 7.536 millioner kroner og et Ebit på 557 millioner kroner i regnskabsåret 2020/21 præsenterer DLF det stærkeste regnskabsresultat nogensinde. I samme ombæring bliver 73 millioner kroner sendt til frøavlerne.

Frøvirksomheden DLF har torsdag præsenteret et årsregnskab for 20/21, hvor man har hentet et historisk stærk resultat.

Det skriver DLF i en pressemeddelelse.

Koncernomsætningen er opgjort til 7.536 millioner kroner i regnskabsåret 2020/21, hvilket svarer til en organisk vækst på 3,5 procent i forhold til året før, når udsving i valutakurser er elimineret. Stigningen i omsætningen dækker over vækst i foder- og plænefrøaktiviteterne, mens omsætningen i roeaktiviteterne er nogenlunde uændret. Omsætningen i grøntsagsfrøaktiviteterne faldt efter en rekordstor spinatfrøhøst i 2019.

EBIT er steget 31,8 procent til 557 millioner kroner, mens koncernresultatet efter skat er steget hele 53 procent fra 2019/20 til 2020/21. Koncernresultatet efter skat udgjorde 373 millioner kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Truels Damsgaard, CEO i DLF, glæder sig over det nye rekordresultat:

- 2020/21-sæsonen har været ekstraordinær og driftsmæssigt udfordrende på grund af Covid-19 pandemien, siger han i meddelelsen.

- Vores foder- og plænefrøaktiviteter har præsteret rigtigt flot. Vi har oplevet omsætningsfremgang stort set over hele linjen, og indtjeningen har oversteget vores forventninger. Omsætningsvæksten skyldes især et stigende salg af plænefrø til private og professionelle kunder, særlig i Europa og Nordamerika, hvor disse segmenter fylder mest.

- Driftsmæssigt har vi været meget fokuseret på at holde hjulene i gang i et travlt år. Vi har gennemført mange forskellige foranstaltninger for at sikre vores medarbejderes sundhed og tryghed og skylder vores medarbejdere en stor tak for en stor indsats. Ikke mindst de medarbejdere, der dag efter dag mødte fysisk op på arbejdspladsen for at sikre, at forsyningskæden forblev intakt.

På det organisatoriske plan er koncernledelsen blevet styrket.

- I anerkendelse af roefrøforretningens strategiske betydning, fandt vi det naturligt, at Hans Christian Ambjerg, CEO for MariboHilleshög, blev en del af koncerndirektionen. Samtidig blev Jette Juel Halberg, global HR direktør, indlemmet i koncerndirektionen for at styrke vores globale fokus på bl.a. rekruttering, talentudvikling og fastholdelse. Som led i et generationsskifte er Neil Douglas indtrådt i koncerndirektionen som ansvarlig for vores nordamerikanske aktiviteter indenfor foder- og plænefrø, og derudover er Derek Bartlem, ny global chef for vores forsknings- og planteforædlingsaktiviteter, også trådt ind i koncerndirektionen. Det har givet koncerndirektionen større dynamik og afspejler bedre bredden og dybden af DLF-koncernen, fortæller Truels Damsgaard.

Han ser en virksomhed, der er godt rustet til fremtiden:

- Jeg glæder mig over, at DLF har præsteret et stærkt resultat, og at vi samtidig har kunnet tilgodese vores frøavlere med en rekordstor afregning. DLF står på et stærkt økonomisk fundament, og vi har en solid platform med aktiviteter, der er godt afstemt både geografisk og forretningsmæssigt med 2.000 engagerede medarbejdere verden over. Det er et meget stærkt afsæt for at videreudvikle forretningen.

73 millioner til frøavlerne

Det stærke regnskabsresultat gør det muligt at tilgodese DLF's andelshavere gennem en tilskrivning til de personlige konti på i alt 73 millioner kroner. Denne meget positive udvikling for DLF's ejere er blandt andet opnået gennem koncernens strategiske satsninger, som over tid har resulteret i opbygningen af en unik forretningsmæssig platform, der har givet adgang til alle de vigtigste markeder globalt.

Bestyrelsesformand i DLF AmbA, Christian Høegh-Andersen, bemærker, at DLF har satset betydeligt på at blive en global markedsleder i foder- og plænefrø og er lykkedes med at sikre en stabil indtjening på et højt niveau hos de danske ejere igennem en længere årrække.

- Jeg kan kun være glad og stolt over resultatet. Vi har i regnskabsåret 2020/21 sat rekord i omsætning og indtjening i koncernen, og vi har leveret en rekordstor afregning til frøavlerne. Hertil kommer en ekstra tilskrivning på 73 mio. kr. til medlemmernes personlige driftsfondskonti. Jeg synes, vi med disse tal fint balancerer frøavlernes ønske om et godt afkast i bred forstand og selskabets behov for konsolidering for at have det fornødne økonomiske rygstød til fortsat udvikling. Den værdiskabelse, dette er et udtryk for, er ikke skabt på bekostning af virksomhed eller ejere, men gennem en balanceret afvejning af, hvordan vi bedst varetager ejernes og virksomhedens interesser på samme tid, siger han.

DLF har de senere år leveret en markant vækst i sine internationale aktiviteter, der afspejler sig på såvel top- som bundlinjen i regnskabet. Både den geografiske spredning og det bredere afgrødefokus medvirker til en mere robust forretning. Sideløbende hermed investerer selskabet i forskning og udvikling for at forbedre produktporteføljen og for at kunne forsvare sin markedsledende position.

rich-media-1
Christian Høegh-Andersen, bestyrelsesformand i DLF er tilfreds med den globale strategi, man har lagt. Pressefoto: DLF/ Claus Haagensen

- Det er en stor tilfredsstillelse, at vi i DLFs bestyrelse kan konstatere, at vores globale strategi og betydelige investeringer heri har båret frugt. Selskabets værdiskabelse er større end nogensinde til gavn for ejerne og virksomheden. Men kun gennem fortsat udvikling og investering vil vi være i stand til at tilbyde frøavl i fornødent omfang og fastholde frø som en højværdiafgrøde for vores ejere, år efter år, konstaterer bestyrelsesformanden.

På selskabets generalforsamling den 26. oktober 2021 indstiller bestyrelsen, at der udloddes 73 mio. kr. til medlemmernes driftsfondskonti, der forrentes og udbetales til medlemmerne over de kommende seks år i lighed med de beløb, der ordinært tilbageholdes af et års afregning.