Lyt til artiklen:

- Vi skal kæmpe mod absurde måltal

00:00
Hastighed: ???x
02:52

Abonnementsartikel

I 2021 begynder arbejdet med at fastsætte målsætningerne for 3. vandplansperiode, og i den forbindelse fik DCE's beregninger hård medfart fra Torben Hansen og Troels Toft, der holdt tale ved årets virtuelle plantekongres.

På "Planter i fokus", som er årets virtuelle erstatning for Plantekongres blev spørgsmålet om nye vandplaner taget op.

Torben Hansen, der er formand for Landbrug & Fødevarer planteavl stod sammen med sektordirektør hos Seges Troels Toft og holdt årets åbningstale, hvor han kom ind på de udfordringer, der ligger for landbruget, når vi ser frem mod de nye vandplaner.

DCE, som rådgiver myndighederne på blandt andet vandplaner har som forberedelse til arbejdet på tredje vandplansperiode arbejde allerede kommet med beregninger, som kan få stor betydning dansk landbrug, og som vil give yderligere krav. Torben Hansen var ikke sen til at komme med sit syn på den sag.

- Hvis tallene fra Århus Universitet bruges, kommer det til lukke meget store dele af landbruget. Et måltal på 36.700 ton svarer til en reduktion på 40 procent i forhold til udledningen i årene fra 2014-2018, sagde han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Enorm betydning

Det vil få enorm enorm betydning for fremtidens landbrug, og derfor har L&F sammen med Leif Knudsen, der er chefkonsulent i gødskning ved Seges regnet på, at omlægning af hele produktionen til økologi vil kun reducere udledningen med 14 procent ud af kravet på de 40 procent.

Dertil vil afskaffelse af hele den danske husdyrproduktion kun reducere udledningen med 10 procent af de 40, ifølge de beregninger, der også viser at for at nå målet, skal der braklægges cirka en million hektar, eller hvad der svarer til omtrent 40 procent af landbrugsarealet.

- Vi graver videre i denne absurde sag, sagde Torben Hansen og fortsatte:

- L&F og Seges kører benhårdt videre med både det faglige, politiske og juridiske spor, og det vi fik ret i efter "De syv synder". Vi er blevet trukket rundt af forskere og myndigheder, og vi mangler de økonomiske konsekvensberegninger.

Krav er nødvendige

Torben Hansen meldte ud, at han godt ved, at alle krav ikke går væk, og at landbruget kommer til at levere.

- Men det skal først og fremmest være nogle realistiske og fagligt rigtige krav, og hvis det er det, der er vores udgangspunkt, så kan vi også arbejde konstruktivt med udviklingen, som vi eksempelvis har gjort med udviklingen af mini-vådområder og med præcisionsjordbrug, sagde han.

Torben Hansen nævnte også, at Seges arbejder med Fjord og oplandsanalyser, der viser, at flere parametre er afgørende og hidtil ikke bragt ordentligt i spil.

Her er det for eksempel fosforens betydning, og hvornår på året kvælstof betyder noget for vandmiljøet, og hvordan man anvender flere marine virkemidler, og hvad spildevandspåvirkning betyder.

- Det er vigtigt at skabe alliancer med andre aktører som kommuner, fiskere og andre organisationer. Det er ressourcekrævende, men nødvendigt. Det her kommer ikke af sig selv, sagde han.