Abonnementsartikel

Med udsigt til en relativ tidlig høst, er det muligt at få det nye udlæg af kløvergræs etableret rettidigt.

En tidlig såning vil også give et større udbytte af 1. slæt næste år og mulighed for en god etablering af kløver. Grønkorn af vinterhvede som dæksæd kan anvendes som tidligt sået vintersæd som alternativt til efterafgrøder, skriver Seges Landbrugsinfo.

Ved etablering af udlæg af kløvergræs i sensommeren er målet at få en stor andel af græsmarksbælgplanter. Ved tidlig etablering i den første tredjedel af august er gevinsten en større andel af kløver og 1.000 til 1.300 FE mere pr. hektar end ved etablering omkring 1. september.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Metoden med udlæg i sensommeren er egnet på alle jordtyper på nær på lavbundsjord med et højt humusindhold, da humusjord ofte vil fryse op i vinterperioden og derved sprænge rødderne på græs- og kløverplanterne.Kløvergræsblandinger og arter der egner sig til udlæg i sensommeren.

Slætblandingerne med kløver, nummer 20, 22, 35, 42, 43, 45, 46 og 47, kan etableres med rimelig sikkerhed i sensommeren.

Udsædsmængden bør være 30 til 33 kg pr. hektar. Især i blandinger med rajsvingel, som blanding 45, 46 og 47, er det vigtigt, at udsædsmængden hæves i forhold til mængden i foråret, da rajsvingel har en stor frøvægt.

Slætblandinger med et betydeligt indhold af strandsvingel, nummer 36, 40, 41, 49 og 50, skal etableres medio august, og egner sig bedst til udlæg om foråret. Det samme gælder græsblandinger med et stort indhold af småfrøede arter som timote.Blanding nr. 48 med et stort indhold af lucerne egner sig ikke til udlæg i sensommeren.

Udlæg af græsmarksbælgplanter i renbestandUdlæg af græsmarksbælgplanterne rødkløver og lucerne i renbestand i efteråret anbefales ikke, da det kan være forbundet med betydelig risiko for en langsom/dårlig etablering. Især lucerne i renbestand har en meget svag konkurrence over for enårigt ukrudt og kan blive domineret af enårigt rapgræs, hvilket er ødelæggende for udbyttet det efterfølgende år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Korrekt sådybde

En korrekt indstilling af sådybden er stadigvæk en udfordring, selv med den nye teknik, så indstil såmaskinen korrekt. I kløvergræs må man gerne kunne se cirka 10 procednt af frøene i såsporet efter såning. Den korrekte sådybde på 1 til maksimum to cm er meget vigtig.På flere arealer med kløvergræs er bestanden af kløver helt utilstrækkelig til at give et højt indhold af protein. Det skyldes ofte, at kløverfrøene sås for dybt og for sent, og dermed bliver andelen af kløver for lav. For dyb såning har især stor betydning for bestanden og fremspiringshastigheden af hvidkløver.

Højere mælkeydelse

På konventionelle bedrifter er gevinsten for at have kløver med i blandingen et øget udbytte af foderenheder på 10 procent og et øget udbytte af råprotein på over 25 procent, hvor der har været gødet med 230 kg kvælstof pr. hektar. Under økologiske forhold, hvor der kun er gødet med cirka 90 kg kvælstof i gylle pr. hektar, er effekten af kløver endnu større. Udbyttet af foderenheder er øget med cirka 35 procent, og udbyttet af råprotein er øget med over 50 procent i forhold til rent græs.

Læs mere på Landbrugsinfo.