Et nyt GUDP-projekt får tilskud til at importere og videreudvikle den hollandske EnviMaxX-maskine, som kan underskære og aftoppe kartofler.

Miljø- og Fødevareministeriet skriver i en pressemeddelse, at maskinen kan være med til at løse et akut problem for kartoffelavlerne, fordi den vil være et miljøvenligt alternativ til de kemiske nedvisningsmidler, især Reglone, som bliver forbudt i EU fra 4. februar 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ligesom når man bruger Reglone, stopper denne proces kartoflernes vækst og sænker risikoen for sygdomsangreb, forklarer Kurt Ødegaard, produktspecialist hos Johs. Mertz, som er importør af EnviMaxX i Danmark.

- Maskinen er stadig under udvikling, men potentialet er rigtig stort. Vi planlægger allerede de første test i både Danmark og Sverige, siger han.

88 tons kan spares

På landsplan blev der dyrket 43.886 hektar med kartofler i 2019. Hvis den mekaniske behandling af toppene bliver udbredt til hele den danske kartoffelproduktion, kan pesticidforbruget reduceres med omkring 88 tons om året, svarende til 112.000 behandlinger.

En kendt problemstilling ved de mekaniske alternativer til kemisk nedvisning har tidligere været risikoen for, at kartoflerne blev fritlagt i processen. Hvis kartofler udsættes for lys, dannes stoffet Solanin, som ødelægger produktionen. Det bliver ikke et problem med den nye maskine.

- Det smarte ved den hollandske maskine er netop, at den gør det langt mere skånsomt og på en måde, der sikrer, at kartoflerne ikke blottes, forklarer Kurt Ødegaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Billigere

Den nye maskine løser ikke alene et akut problem for landbruget og skåner naturen for en stor mængde pesticider, den kan også give landmændene betydelige økonomiske besparelser. Udgiften til den kemiske nedvisning ligger på 730 kroner pr. hektar, mens den mekaniske behandling anslås at koste 670 kroner pr. hektar.

Derudover forventes spildet at falde fra 17 til 12 procent, og det giver landmændene en yderligere besparelse på 804 kroner pr. hektar. Hvis den mekaniske metode erstattede al kemisk nedvisning af kartofler i Danmark, ville den samlede besparelse således bliver 37,3 millioner kroner om året på landsplan, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i pressemeddelelsen.

rich-media-4
På landsplan blev der dyrket 43.886 hektar med kartofler i 2019. Hvis den mekaniske behandling af toppene bliver udbredt til hele den danske kartoffelproduktion, kan pesticidforbruget reduceres med omkring 88 tons om året, svarende til 112.000 behandlinger.

Samarbejde

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støtter udviklingsarbejdet med 738.750 kroner.

Projektet drives af Johs. Mertz A/S, som vil stå for import og udvikling af maskinen, og udviklingsarbejdet foregår i et tæt samarbejde med udvalgte kartoffelproducenter i Danmark, SEGES (Landbrug & Fødevarer) og brancheorganisationen Danske Kartofler. Maskinen forventes færdigudviklet i 2021.

Kartoffel-projektet indgår i landsforsøgene for kartofler og understøtter Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider, Pesticidstrategi 2017-2021.