Abonnementsartikel

Københavns Universitet har undersøgt de økonomiske konsekvenser i tre forskellige scenarier, hvis tamsvin eller vildsvin i Danmark eller Tyskland bliver ramt af afrikansk svinepest. Udbruddet vil koste milliarder i tabt eksportindtægter og give uro på markedet.

Danmark er en af verdens største eksportør af levende svin og bliver hårdt ramt i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest, vurderer økonomer fra Københavns Universitet. Et mindre udbrud blandt tamsvin, som nedkæmpes inden for en måned, kan koste Danmark op mod 2,5 milliarder kroner i tabte indtægter, mens et udbrud blandt vildsvin kan koste 3-5 milliarder kroner, skriver forskerne i IFRO Udredning: Afrikansk svinepest i Europa.

Forskerne på Københavns Universitet har regnet på tre forskellige scenarier af udbrud af ASF i en udredningen udført Fødevarestyrelsen i henhold til en samarbejdsaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Københavns Universitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udredningen ser også på de økonomiske konsekvenser af den nuværende situation med svinepest i en række lande i EU.

Ti EU-lande har siden starten af 2014 haft udbrud af afrikansk svinepest. Her viser erfaringerne, at et udbrud medfører markedsforstyrrelser og dermed prisforandringer.

Scenarie 1

Konsekvenserne af ASF-udbrud i tamsvin i Danmark, afhænger af om myndighederne kan kontrollere udbruddet på en smittet gård og forhindre yderligere spredning.

Uanset udbruddets omfang er det så godt som sikkert, at nogle af Danmarks vigtigste eksportmarkeder i tredjelande, som Japan, Kina og Sydkorea, vil lukke for import fra Danmark, konkluderer rapporten.

Analysen viser, at et forholdsvis lille udbrud, der nedkæmpes inden for en måned, nemt kan spænde fra tab på 300 til 600 millioner kroner pr. måned afhængigt af markedsreaktionerne, dermed kan omkostningerne ved et ASF-udbrud, der varer fire måneder, spænde fra 1,3 milliarder kroner til 2,5 milliarder kroner, skriver forskerne i rapporten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Scenarie 2

Konsekvenserne af ASF-udbrud blandt vildsvin i Danmark kan have få store konsekvenser for alle svineproducenter i Danmark.

Økonomerne anslår i rapporten, at et udbrud af sygdommen blandt vildsvin kan koste de danske svineproducenter et sted mellem 3 og 5 milliarder kroner i tabte indtægter. .

- Vi er verdens største eksportør af levende svin, og vi har en stor eksport af svinekød til både Asien og Europa. Derfor risikerer Danmark at blive påvirket relativt hårdt af et udbrud af afrikansk svinepest, siger Henning Otte Hansen, økonom fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, der er en af eksperterne bag rapporten.

Danmark har i dag 27 procent af verdensmarkedet for levende svin og 34 procent af EU's samlede eksport - langt de fleste smågrise sælges til Tyskland.

Scenarie 3

Konsekvenserne af et ASF-udbrud i Tyskland forventes hovedsagelig at påvirke dansk svinekødseksport gennem to modsatrettede effekter. Den ene effekt er negativ og betyder lavere priser på svinekød i EU, da tysk svinekød nu skal afsættes i det indre marked i stedet for at blive eksporteret til tredjelande. Samtidig er det muligt, at Danmark kan overtage nogle af de tyske eksportmarkeder, vurderer eksperterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et prisfald på svinekød i EU vil højst sandsynligt føre til prisfald på smågrise i EU og dermed påvirke dansk smågriseproduktion.

Forfatterne til IFRO udredningen er Henning Otte Hansen, Sigrid Denver, Mads Holm Lassholdt, Tobias Vesterager Hemmingsen og Tove Christensen.

Læs hele udredningen "Afrikansk svinepest i Europa".