Abonnementsartikel

USDA har netop udgivet kvartalsrapporten med opgørelsen over de amerikanske lagre.

USDA skyder denne uge i gang med deres kvartalsrapport med opgørelsen over de amerikanske lagre for henholdsvis majs, soja og hvede. Hovedkonklusionerne fra Jyske Markets ses nedenfor:

Majs:

De faktiske Amerikanske majslagre pr. 1 september 2019 er blevet estimeret til 2,1 milliarder bushels, mens analytikerne på forhånd havde ventet lagre i størrelsesordenen 2,43 milliarder bushels. Lagrene er således opgjort til at være cirka 12 procent lavere end analytikerne havde forventet. Reaktionen på børsen er heller ikke til at tage fejl af, med en majspris som med det samme reagerede ved at stige med 2,5 procent. Til sammenligning udgjorde lagrene pr. 28 juni 2019 5,2 milliarder bushels.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sojabønner:

For sojabønnernes vedkommende, så lå forventningen til de faktiske lagre på 983 millioner bushels, mens det faktiske tal i dagens rapport lød på 913 millioner bushels. For sojabønnerne var der således også tale om faktiske lagre, som var betragteligt lavere end markedet havde forventet. Prisen på sojabønnerne var var ved rapportens offentliggørelse allerede oppe med godt en procent, men det faktum at de faktiske lagre var 7 procent lavere end forventet betød, at prisen kortvarigt steg med yderligere 1 procent. Til sammenligning, så var de faktiske lagre i sidste rapport opgjort til 1,79 milliarder bushels.

Hvede:

Modsat majs og sojabønner, så overraskede de amerikanske hvedelagre hvedelagre til den positive side. Lagrene var af analytikerne spået til at ligge på et niveau omkring 2,3 milliarder bushels, mens de faktiske lagre pr. 1 september blev estimeret til 2,39 milliarder bushels. Altså en stigning på 4 procent i forhold til markedets forventning. Kombinationen af, at prisen på amerikansk hvede var faldet i løbet af dagen hen imod offentliggørelsen, og en stigende majspris betyder dog, at hveden ligger fra land med stigninger mellem 0,5-1 procent. Til Sammenligning, så lå blev de faktiske lagre opgjort til 1,07 milliarder bushels i seneste rapport.

Overordnet set en rapport som er med til understøtte priserne på de tre afgrøder, om end den isoleret set var negativ på hveden.