Økonomer, landbrug og regeringer verden over venter i spænding, når det amerikanske landbrugsministerium (USDA) hver måned udkommer med rapporten WASDE - The World Agricultural Supply and Demand Estimates.

Rapporten samler nemlig afgrødeinformationer og høstudsigter fra hele verden og giver et samlet overblik over det anslåede udbud og efterspørgsel på toneangivende afgrøder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Onsdag udkom en ny rapport, som Jyske Bank har nærstuderet og kogt ned til følgende kommentar til rapporten:

Hvede - russisk status quo

Senest nedjusterede ABARES forventningerne til den australske hvedeproduktion på tørkeudfordringer i den østlige del af landet, og denne måned kan USDA ikke længere udskyde pinen. Forventningerne til den australske høst nedjusteres med et par mio. tons til nu 20 mio. tons, hvilket stadig er i den høje ende, sammenlignet med konsensus i markedet. Men udsigterne for produktion i den vestlige del af landet ser stadig positive ud, og det giver mulighed for, at det kan opveje nogle af dårligdommene i øst. Rapportens vel nok største overraskelse er dog en opjustering af den russiske hvedeproduktion på 3 mio. tons til samlet 71 mio. tons. Baggrunden lyder på højere realiserede udbytter end ventet samt godt vejr i vårhvedebæltet. Grundet den højere russiske produktion ser USDA ikke anledning til at sænke den russiske hvedeeksport, der fastholdes på 35 mio. tons, mens den australske eksport sænkes i samme takt som produktionen. Også Indien trækker op i produktionen, og den globale produktion opjusteres samlet med 3,4 mio. tons mod en forbrugsstigning på blot 2,4 mio. tons fra sidste måned. Sammen med en opjustering af indgangslagrene og forventninger om lavere eksport øger det lidt overraskende estimaterne for slutlagrene fra 258,96 i sidste måned til 261,29 mio. tons denne måned.

Majs - historisk høst

Den globale majsproduktion hæves med 8 mio. tons, hovedsagligt på en opjustering af forventningerne til de amerikanske udbytter til 181,3 bushels/acre mod ventet 178 b/a. Dette fører en opjustering af produktionen med sig på 6 mio. tons, og den amerikanske majshøst har dermed kurs mod at blive den anden højeste i historien. Forbruget hæves med ca. 7 mio. tons, primært trukket af EU med 3,5 mio. tons og USA 2 mio. tons. Selvom den europæiske produktion også hæves, er det ikke tilstrækkelig til at dække det øgede forbrug, og det betyder, at importen også hæves, hvilket på eksportsiden dækkes ind af Ukraine og USA. De kinesiske estimater holdes uændret. På globalt plan medfører ændringerne en lille opjustering af slutlagrene på 1,50 mio. tons, mens slutlagrene alene i USA opjusteres med 2,5 mio. tons, hvilket smitter af på priserne i Chicago.

Soja - rekordstor opjustering

De gode amerikanske vejrforhold smitter også af på udbytteestimaterne for sojabønner, der hæves fra 51,6 til 52,8 bushels/acre, og de overgår således også forventningerne på 52,4 b/a. For den amerikanske sojaproduktion fører det til en opjustering på 3 mio. tons til rekordstore 127,73 mio. tons. Det globale forbrug holdes stort set status quo på trods af at de kinesiske forbrugsestimater sænkes, men disse opvejes af lidt højere forbrug andre steder i verden. Med udeblivelsen af en forbrugsstigning afspejler den højere produktion sig i de globale slutlagre, der hæves til 108,26 mio. tons.

Pointer fra rapporten

Det er overvejende en prisnegativ WASDE-rapport, der estimerer højere slutlagre, end markedet på forhånd havde ventet for så vidt angår både hvede, majs og soja. Den ene af rapportens helt store overraskelser var opjusteringen af den russiske hvedehøst. Og med opjusteringen af den russiske produktion, udebliver også den ventede nedjustering af den russiske eksport, hvilket isoleret set er prisnegativt. Den anden af dagens store overraskelser er den massive opjustering af de amerikanske majsudbytter. Og da forbruget og eksporten ikke følger med produktionen, aflejres en stor andel af den højere produktion i de amerikanske slutlagre, og det sender majsen i Chicago ned med 3,5-4 procent. For sojabønner er rapporten mere prisneutral. Trods opjustering af de globale lagre (primært trukket af USA), opretholdes et nogenlunde fornuftigt forbrug, og den kinesiske import og forbrug er efter omstændighederne også fornuftige - i fraværet af import af amerikanske varer. Samtidig har amerikanerne på ny taget initiativ til en ny runde forhandlinger med Kina, og det skaber optimisme i sojamarkedet, der handler lidt højere.