Abonnementsartikel

Afgrødekommentar: Stretegie Grains opjusterer forventninger til europæisk hvedeeksport.

Tredje dag i streg med faldende priser på palmeolie betyder, at det positive momentum som blev fanget hen over sommeren efterhånden har mistet pusten. Om end prisen er steget med 15 procent fra bunden i juli, så har bevægelserne siden august været af mere sidelæns karakter. En vigende eksport kombineret med en styrket valuta har betyder, at priserne er kommet lidt under pres de seneste par dage. Det var generelt en stille og afventende dag på afgrødemarkederne i går, med sidelæns bevægelser for en stor del af afgrødernes vedkommende. Det var i hvert fald tilfældet frem til offentliggørelsen af de amerikanske eksporttal, hvorefter der kom lidt flere bevægelser. Det skyldes blandt andet, at man kunne offentliggøre, at eksporten af blandt andet sojabønner og majs overraskede positivt med solide stigninger i forhold til sidste uge. Der blev eksporteret 1,5 mio. tons majs mod en eksport som sidste uge nåede op på knap 0,5 millioner tons. For sojabønnerne var stigningen mere moderat, med en ugentlig eksport på 1,7 miilloner tons, mod 1,1 mio. tons sidste uge. Især prisen på sojabønner reagerede positivt på nyheden med en stigning på knap én procent.

Hvedeeksport

Strategie Grains var i går ude og opjustere forventningerne til den europæiske hvedeeksport for sæsonen 19/20. Analysehuset hæver deres forventning tileksporten med lige knap 900.000 tons, på linje med niveauet som blev lagt af USDA i sidste uge. USDA hævede i den forbindelse forventningen med 1 mio. tons. Der var således ikke tale om en stor overraskelse for markedet. Stigningen skyldes positive udviklinger i blandt andet Rumænien og Bulgarien. Generelt er den europæiske hvede fint prissat i forhold til andre oprindelser ud fra en konkurrencemæssigt betragtning.