Naturen er et fælles ansvar. Det sætter Holstebro Struer Landboforening en tyk streg under ved et arrangement hos familien Merrild i Øster Hjerm. Her er det ikke mindst hustruen, Ulla Kehlet Merrilds engagement i arbejdet med faunastriber, der spiller ind.

Sammen er parret Merrild en del af en gruppe af lodsejere og ildsjæle i Øster Hjerm, der siden 2007 har arbejdet målrettet på at forbedre agerlands-faunaen i lokalområdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et arbejde, som denne aften hædres med markvildtprisen fra foreningen Stående Jagthunde i Danmark. Prisen er på 10.000 kroner.

Det er et kriterie, at prismodtageren har udført en praktisk indsats for at forbedre levevilkårene for hele fødekæden i det åbne land, det vil sige for alt fra insekter og småfugle til større, jagtbare arter som haren og agerhønen.

Ildsjæle

Ildsjælene i Øster Hjerm fremhæves, fordi det er lykkedes dem at samle lodsejere med et fælles areal på 550 hektar i en koordineret indsats, hvor der er anlagt mange kilometer blomstrende faunastriber, iværksat fældefangst af krager/skader, som er en trussel mod faunaen, og gennemført agerhønsetællinger i samarbejde med Foreningen Stående Jagthunde. Tællingerne har i øvrigt vist, at antallet af agerhønsepar fra 2007 er steget fra 8 par til 46 par i 2019, og "overskudshøns" har spredt sig til naboterrænnerne.

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, kommer i løbet af aftenen med et indlæg, hvor hun sammen med Martin Merrild fortæller om multifunktionel jordfordeling og klimaløsninger.

Aftenen byder også på en tur ud i de blomstrende faunastriber. Alle interesserede er velkomne til arrangementet.