Abonnementsartikel

Regeringen og Dansk Folkeparti udmønter 150 millioner kroner til mere natur og større sammenhængende naturområder.

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at omlægge landbrugsdriften til lysåben natur på seks større statsejede ejendomme: Arrenæs, Dybbøl Banke, Fussingø, Hald Hovedgård, Kalø Hovedgård og Livø til natur.

- Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at forbedre naturtilstanden, og jeg mener, at staten skal gå forrest. Derfor har vi besluttet at omlægge store dele af Naturstyrelsens arealer med landbrugsdrift til natur. Nu skal der fokuseres på målrettet pleje primært med store græssere, siger Carsten Bach, naturordfører for Liberal Alliance.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmark skal have et rigt og varieret plante- og dyreliv. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti afsat 150 millioner kroner til en række nye indsatser, der skal styrke biodiversiteten i Danmark. Der afsættes penge til større og bedre sammenhængende naturområder med flere levesteder for sjældne og truede arter, mere vild natur og bedre muligheder for at opleve naturen.

- Naturen får igen et konkret løft fra denne regering. Danmark får med de nye indsatser et grønnere og vildere land, så vi kan aflevere en natur i balance og med stor mangfoldighed til vores børn og børnebørn, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ét projekt bliver, at der kommer et areal med mere selvforvaltende natur på over 500 hektar på statens arealer ved Indskovene vest for Randers. Her vil der komme et varieret græsningslandskab med urørt skov, overdrev, enge og småsøer rundt om Fussingø Slot og ned til Fussingø Sø, hvor der vil blive udsat græssende dyr.

Flere overdrev

Der afsættes samlet godt 114 millioner kroner til at forøge Danmarks overdrevsarealer med et areal på 930 hektar ved at opkøbe private arealer og konvertere landbrugsarealer til overdrev. Samtidig bliver der skabt mere sammenhængende og bedre lysåben natur.

- Det har været vigtigt for Det Konservative Folkeparti at gøre noget for de lysåbne arealer, der har det svært i dag. Derfor prioriterer vi indsatsen for overdrev, der er levested for mange truede og beskyttede arter. Vi forøger overdrevsarealerne, og vi styrker naturpleje af overdrev på private og statslige arealer, siger Mette Abildgaard, miljøordfører for Det Konservative Folkeparti.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Herudover afsætter regeringen og Dansk Folkeparti penge til initiativer, der skal bidrage til at bevare og fremme biodiversiteten i det åbne land, blandt andet gennem tilskud til plantning af læhegn og småbeplantninger og ved en målrettet indsats for flere levesteder i det åbne land for såvel sjældne som jagtbare arter.

- I landbrugslandet er landmændene vores bedste naturforvaltere. Derfor sætter vi flere penge af til, at landmændene kan fremme og bevare biodiversiteten til gavn for blandt andet vilde dyr, insekter og fugle i det åbne land blandt andet gennem plantning af læhegn, siger Pia Adelsteen, naturordfører for Dansk Folkeparti.

Bedre naturoplevelser

På statens arealer skal der skabes bedre adgang ved at anlægge flere stier og spor. Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat midler til flere naturoplevelser på statens overdrevsarealer, hvor der er mange muligheder for usædvanlige naturoplevelser blandt planter, fugle og sommerfugle, ligesom man kan gå på opdagelse i og nyde det særlige landskab.

-Vi bliver gladere og sundere at være ude i naturen, og flere og flere danskere ønsker muligheder for et aktivt friluftsliv og oplevelser i naturen. Vi har afsat tre millioner kroner til flere og bedre naturoplevelser på statens arealer. Det kan være borde og bænke, så familien kan spise frokost i naturen, en bålhytte, som skoler, institutioner og spejdere kan bruge, siger naturordfører Anni Matthiesen fra Venstre.