Det er vigtigt at melde ind nu, hvis man som lodsejer mener, at små vandløb på egne arealer fejlagtigt er taget med i vandplanerne.

Lokale vandråd havde tilbage i 2017 til opgave at kvalitetstjekke udpegningen af de mindre vandløb, som skal tages med i vandplanerne. På baggrund af indstillingen fra vandrådene og kommunerne har Miljøministeriet nu sendt et udkast til reviderede bekendtgørelser i høring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ændringerne drejer sig primært om revideret afgrænsning af de små vandløb, og hvilke der skal være med i vandplanerne. Cirka 1.000 km små vandløb tages ud af vandplanerne, så der nu skal være godt 7.000 km med, mod tidligere godt 8.000 km.

- Der kan sagtens være yderligere vandløb, der skal tages ud, hvorfor man opfordres til at undersøge, om det gælder for din ejendom, skriver Dansk Skovforening i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt at melde ind nu, hvis du mener, at små vandløb på dine arealer fejlagtigt er taget med i vandplanerne, det vil sige, hvis de er flade, smalle, gravede eller har ringe økologisk potentiale. Høringen afsluttes den 25. januar 2019, skriver Dansk Skovforening.

Landbrug og Fødevarer har lavet en guide til, hvordan man ser, hvilke vandløb på ejendommen, som enten er taget ud eller er kommet med. Der er også en guide til, hvordan man indgiver et høringssvar, hvis man mener, at de oplysninger udpegningen er baseret på er forkert.