Abonnementsartikel

DCH International A/S leverede et rekordoverskud på 96 millioner kroner før skat og en generel effektivitetsfremgang i selskabets svineproduktion.

Den 28. april 2017 afholdtes ordinær generalforsamling i DCH International A/S, hvor selskabets aktionærer fik fremlagt årsrapporten for 2016. Resultatet er et historisk overskud på 96 mio. kr. før skat og en generel effektivitetsfremgang i selskabets svineproduktion. Resultatet for 2016 er det hidtil bedste i selskabets historie. På generalforsamlingen fremlagdes endvidere en ambitiøs vækstplan der skal øge svineproduktionen med 50 procent i de kommende år.

2016 var et godt år for DCH International. Selskabet præsterede et samlet resultat på 96 millioner kroner før skat på baggrund af en omsætning på 408 millioner kroner. I modsætning til tidligere år har årets resultat ikke være påvirket af større indkøringer i forbindelse med produktionsudvidelser. Den samlede produktion nåede i 2016 395.000 producerede grise på selskabets syv produktionsenheder i Rumænien. Produktiviteten har i 2016 udviklet sig særdeles positivt og der er totalt set produceret mere end 32 grise pr. årsso. Bestyrelsen og ledelsen i DCH International betegner årets resultat som særdeles tilfredsstillende.

Ingen kapitaltilførsel

Til trods for fremskredne forhandlinger og aftaleindgåelse med kapitalfondsformidleren ADM Capital vedrørende en kapitaltilførsel har denne ved eksklusivitetsperiodens udløb ikke været i stand til at leve op til at levere den aftalte kapital. Bestyrelsen i DCH International har på denne baggrund valgt at afbryde forhandlingerne af hensyn til at kunne fortsætte virksomhedens udvikling. Bestyrelsesformand Torben Svejgård tilkendegav på generalforsamlingen, at DCH International med baggrund i niveauet for produktivitet og indtjeningsevne selvstændigt vil kunne løfte en betydelig vækst i de kommende år uden kapitaltilførsel.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lancering af vækstplan

På generalforsamlingen blev selskabets aktionærer præsenteret for den fremtidige strategiplan af Adm. Direktør Lars V. Drescher. DCH International har primo 2017 iværksat en investeringsplan, der omfatter en markant produktionsudvidelse på i alt 5.200 søer med tilhørende produktion af cirka 165.000 slagtesvin. Udvidelsen omfatter dels opførelse af nye stalde, dels køb af to eksisterende og tidligere statsfarme der opdateres med moderne teknologi. Eksekveringen af denne vækstplan er en samlet investering på ?40 millioner.

På generalforsamlingen blev den siddende bestyrelse genvalgt, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Torben Svejgård som genvalgt formand.