Abonnementsartikel

Vinterrug til afgræsning har vakt opmærksomhed blandt norske økologer.

Det er de senere år blevet almindelig praksis blandt økologiske mælkeproducenter at så vinterrug om foråret til afgræsning. Det aflaster kløverrige sædskifter og bidrager med velsmagende foder.

Konceptet er udviklet i ØkologiRådgivning Danmark (tidligere Jysk Økologi), og i januar var kvægrådgiver Hans Lund inviteret til Norge for at dele ud af de danske erfaringer og give gode råd om dyrkningen til norske økologiske mælkeproducenter.

- I Norge har man ikke de samme store problemer med kløvertræthed, som vi har herhjemme, men de kan sagtens bruge ideen alligevel, siger Hans Lund efter konferencen.

Det er rugens evne til hurtig etablering og kraftig vækst, der gør den interessant for de norske mælkeproducenter, og de første er da også i gang med at gøre sig erfaringer med dyrkning og anvendelse af rug som grønfoder. Men som med alt andet nyt skal man lige lære metoden at kende, for at få succes.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg mødte to landmænd, der har afprøvet konceptet. Den ene var ganske tilfreds, den anden havde ikke haft samme held med dyrkningen, fortæller Hans Lund.

Tjek spireevne før såning

Selv om metoden er udbredt herhjemme, er der stadig for mange dårligt etablerede marker. Hans Lunds vigtigste råd er da også at sørge for vital udsæd.

- Det er helt afgørende for succes, at plantetallet er højt nok. Derfor skal man kræve en frisk spireprocent af leverandøren. Rug mister hurtigt spireevne, og forhandlernes garanti fra efteråret gælder ikke et halvt år senere, understreger Hans Lund.

Man skal sigte efter et plantetal på 200/m2. Er spireevnen i orden, svarer det ca. til 100 kg/ha.

- Her skal man ikke spare. 60-70 kg/ha er for lidt, tilføjer han.

Rugen sås i 2-4 centimeter dybde i marts-april, når jorden er bekvem at arbejde med. Rug er følsom for kulde og våd jord og ligner på dette punkt vårbyg. Den skal derfor sås på ca. samme tidspunkt, som man ville så vårbyg. Etableres udlæg af italiensk rajgræs i rugen, må sådybden ikke overstige 2-3 cm.

Allerede midt i maj er rugen klar til afgræsning. Den kan afgræsses, når den har 6-8 sideskud, dvs. en højde på 10-15 cm. Rug skal afgræsses med højst fem dages mellemrum og jævnligt afpudses. På den måde forebygger man svampeangreb og holder ædelysten intakt.