Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skriver i en orientering til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg omkring status på dialog med Kommissionen om kvægundtagelsen, at den danske kvægundtagelse fra nitratdirektivet bortfaldt den 1. august:

- Regeringen har siden 2015 været i dialog med Kommissionen om godkendelse af en ny nitrathandlingsplan og herunder om forlængelse af den danske kvægundtagelse. Denne dialog er endnu ikke afsluttet, og der kan således ikke drages konklusioner om, hvorvidt Danmark kan beholde kvægundtagelsen. Kommissionen kan ved beslutning om fornyelse af undtagelsen lade undtagelsen gælde med tilbagevirkende kraft for at forhindre perioder, hvor der ikke foreligger en gældende undtagelse, forklarer ministeren om det, der kaldes et juridisk vakuum.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Kommissionen kan ved beslutning om fornyelse af undtagelsen lade undtagelsen gælde med tilbagevirkende kraft for at forhindre perioder, hvor der ikke foreligger en gældende undtagelse,

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

Praksis

Han slår fast, at den nævnte fremgangsmåde har været praksis for Kommissionen i forbindelse med tidligere fornyelser af den danske undtagelse, idet Danmark dog i disse tilfælde havde forhåndstilkendegivelser fra Kommissionen om, at undtagelsen ville blive forlænget:

- Danmark har siden 2002 haft fire undtagelser fra nitratdirektivet. Siden den første undtagelse af 18. november 2002 har Danmark fået fornyet undtagelsen tre gange, hvor fornyelsen fandt anvendelse med tilbagevirkende kraft med henholdsvis otte måneder, én måned og tre måneder. Denne praksis fra Kommissionens side har været baggrunden for, at vi fra dansk side i forbindelse med de tidligere fornyelser af undtagelsen har valgt at opretholde de danske implementerende bestemmelser på trods af undtagelsens udløb. Bestemmelserne er dog blevet justeret ved beslutningen om undtagelsen, så nye specifikke betingelser for undtagelsen er blevet indarbejdet i den danske implementering, oplyser miljø- og fødevareministeren.