Hvis du får tilskud til et staldprojekt under ordningen "Modernisering af kvægstalde" skal du på udbetalingstidspunktet dokumentere, at du har overholdt reglerne i tilbudsloven. Du er omfattet af tilbudsloven, fordi du modtager offentlig støtte til dit projekt.

Efter EU-reglerne skal vi kontrollere, om du har udbudt dit bygge- og anlægsprojekt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

NaturErhvervstyrelsen har samlet de vigtigste 10 råd og tips om, hvordan du overholder tilbudsloven, som vi bringer her:

1 - Som privat ansøger skal du udbyde bygge- og anlægsopgaver, hvis de er på over 300.000 kroner.

2 - Selv om dit tilskud bliver beregnet efter fast pris, skal du alligevel gennemføre udbud.

3 - Du skal indhente to tilbud, som skal være sammenlignelige og uafhængige.

4 - Du skal kunne vise, at du har spurgt tilbudsgiverne om det samme. Det skal gøres skriftligt, eksempelvis på mail. Mailen skal indeholde et af de to udvælgelseskriterier "laveste pris" eller "økonomisk mest fordelagtigt".

Artiklen fortsætter efter annoncen

5 - Hvis opgaven, du har udbudt, senere udvides, skal også udvidelsen i udbud. Hvis du har en god grund til, at udvidelsen ikke skal i udbud kan det dog accepteres, så længe udvidelsen er under 25 procent. Hvis udvidelsen er på under 15 procent, er begrundelse eller nyt udbud ikke nødvendigt.

6 - En opgave, der naturligt hører sammen, må ikke opdeles i flere entrepriser for at komme under grænseværdien på de 300.000 kroner.

7 - Når du har afholdt et udbud, skal et tilbud herfra benyttes. Hvis alle buddene må forkastes, skal du afholde nyt udbud, og anvende et tilbud herfra.

8 - Hvis en opgave ændrer sig markant, skal der et nyt udbud til.

9 - Du skal dokumentere udbuddet ved at medsende den skriftlige dokumentation nævnt i punkt 3 og de modtagne tilbud, når du indsender udbetalingsanmodningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

10 - Hjælp NaturErhvervstyrelsens sagsbehandlere, og dermed sagsbehandlingstiden, ved at strukturere den dokumentation du indsender, især hvis du har gennemført et stort projekt med udbud af flere forskellige opgaver.