Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger om tilskud til Modernisering af kvægstalde for 2016.

108 millioner kroner til modernisering af kvægstalde kan søges nu.

NaturErhvervstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger om tilskud til Modernisering af kvægstalde for 2016. Kvægavlere kan sende en ansøgning til og med 24. maj 2016.

Der kan søges om tilskud til projekter med modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve. Man kan søge om tilskud til bygning af ny stald, tilbygning til eksisterende stalde eller renovering af den eksisterende bygningsmasse.

Ny prioriteringsmodel

Der er udviklet en ny model til prioritering af ansøgningerne. Ved prioritering tages udgangspunkt i den økonomiske effekt af projektet beregnet ud fra antallet af pladser, som bygges eller renoveres samt standardværdier, som er fastlagt på forhånd. Den økonomiske værdi beregnes automatisk ved ansøgning i Tast-Selv. Derudover tildeles projekterne point for, at miljøgodkendelse og byggetilladelse er opnået, eller at der er søgt herom. Sidst men ikke mindst tildeles der også point for, om du har indhentet en finansieringserklæring fra dit pengeinstitut.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Økonomiske rammer

Der er afsat i alt 108 mio. kr. til kvægstalde i 2016. 15 millioner kroner er øremærket til projekter på økologiske bedrifter. Derudover er 15 procent af midlerne afsat til projekter til slagtekalve.

Sidste frist for at sende en ansøgning er 24. maj 2016.