Abonnementsartikel

Miljø- og fødevareministeren har prioriteret 33 millioner kroner ekstra til modernisering af kvægstalde. Det vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer.

Der har været stor interesse for NaturErhvervstyrelsens miljøteknologiordning, som lukkede sidst i maj. Puljen var her i foråret på 200 millioner kroner, men styrelsen fik ansøgninger ind for i alt 473 millioner kroner

Kun én specifik ordning til løsdrift i farestalde blev ikke tømt for midler. Tilbage var derfor 33 millioner kroner Derfor har miljø- og fødevareministeren nu besluttet at prioritere de 33 millioner kroner til modernisering af kvægstalde.

Kvægområdet har i år, med den nye støtte til modernisering af staldanlæg under miljøteknologiordningen, oplevet en massiv søgning. I alt 586 kvægbrugere har søgt om tilskud for 349 millioner kroner, og der var 100 millioner kroner i puljen i år. Med de nye midler kommer puljen til kvæg op på 133 millioner kroner, og flere landmænd kan få del i midlerne til at modernisere deres stalde.

Det glæder Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg er meget tilfreds med, at miljø- og fødevareministeren viser velvilje over for vores ønsker og tilfører arbejdet med at modernisere kvægstaldene de 33 millioner kroner, der ikke blev søgt på svineområdet. Det store antal ansøgninger viser tydeligt, at der er stor interesse hos kvægbrugerne for at udvikle og modernisere staldanlæggene. Særligt derfor kan vi kun være glade for, at ministeren i 2015 vælger at forhøje puljen med en tredjedel. Det vil kunne sætte gang i endnu flere staldprojekter, siger Peder Philipp.