Abonnementsartikel

Da man ikke kan nå noget i 2015, fordi dyrkningsåret er ved at være gået, forventer Erling Bonnesen, at myndighederne fjerner to trediedele af undergødskningen allerede næste år.

Selv om der stadig er næsten to måneder, til Folketinget igen træder sammen til den nye samling, er politikerne så småt begyndt at indfinde sig på Borgen for at tage fat på forberedelserne til eksempelvis lovforslag.

Og en af de politikere, der har fået nok at se til, er Venstres fødevare- og miljøpolitiske ordfører Erling Bonnesen, der med sammenlægningen af Fødevare- og Miljøministeriet har fået nye arbejdsopgaver:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der skal leveres resultater nu, og vi skal i gang med nogle ordførermøder, hvor jeg vil presse på for, at landmændene skal have lov til at anvende mere gødning. Det er vigtigt at få fjernet kravene om undergødskning, hvor landmændene er tvunget til at sulte afgrøderne med dramatiske konsekvenser, siger Erling Bonnesen til Maskinbladet.

Markplanlægning

Han peger blandt andet på, at man netop nu rundt om i landbruget skal i gang med markplanlægningen for næste år, og her er det vigtigt at vide, hvad der gælder omkring gødskning:

- Jeg håber derfor, at vi forholdsvis hurtigt kan træffe de nødvendige beslutninger, så der kan komme klare meldinger om, at vi følger op på VKO's 16- punktplan, hvor der sort på hvidt står, at undergødskning skal fjernes over tre gange med en trediedel pr. år i 2015, 2016 og 2017. Da vi ikke kan nå noget i 2015, fordi dyrkningsåret er ved at være gået, forventer jeg, at vi i 2016 kan fjerne to trediedele af undergødskningen, siger Erling Bonnesen, der gerne havde fjernet hele undergødskningen med ét hug, men her gælder et forlig om en tredeling.

- Vi skal sikre, at indfasningen sker i hensyn til miljøet, ligesom vi skal i gang med at foretage egentlige målinger, så vi kan komme væk fra de teoretiske planer, der gælder i øjeblikket, siger Erling Bonnesen, der ikke mener, at EU vil lægge sten i vejen for, at danske landmænd kan gøde efter ligevægtsprincippet.

Opgør

Af andre emner, der er højt prioriteret hos Erling Bonnesen, er et opgør med overimplementering af EU-regler og en revision af vandplanerne:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis den tidligere regerings vandplaner blev gennemført, ville det betyder forsumpning af store landbrugsarealer, og det vil vi ikke være med til. Det skal laves om og efterfølgende godkendes i EU. Men det er danske beslutninger, der har ført til overimplementering, og så er det også en dansk beslutning at få det rettet, slutter Erling Bonnesen.