Abonnementsartikel

Et planteprojekt ved Aarhus udført af Naturplant har modtaget maksimal støtte på 60 procent.

Udformningen og størrelsen på landskabs- og biotopforbedrende beplantninger er meget individuel, fortæller skovfoged Peter Kjøngerskov fra virksomheden Naturplant, der som specialist i skovrejsnings- og naturprojekter har etableret mange læhegn og småbeplantninger i Danmark.

Det er muligt at få støtte til disse beplantninger, og tidligere blev ordningen kaldt "læhegnstilskud". I dag er navnet ændret, og støtten ydes til "landskabs- og biotopforbedrende beplantninger". Det afspejler, at fokus er flyttet fra at beskytte afgrøderne til at skabe herlighed i naturen, for dyrene og på ejendommen. Metoden er at plante brede læhegn på op til syv rækker og at etablere småbeplantninger på op til 0,5 hektar i overensstemmelse med de krav, der er for at opnå støtte til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Naturplant har i foråret 2014 etableret et større projekt i Hasselager ved Aarhus. Her har gårdejer Peter Lahm og hans hustru Bodil besluttet selv at anvende deres jord, der var bortforpagtet til konventionel landbrugsdrift indtil 2013. Formålet med planteprojektet er at øge herlighedsværdien på ejendommen ved at etablere fire læhegn og 14 småbeplantninger, der tilsammen udgør i alt 1,02 hektar.

De fire læhegn er seksrækkede, og hver af de små beplantninger er under 0,5 hektar og tilrettelagt, så kravene for at få tilskud er opfyldt. Derudover har Naturplant anbefalet at opfylde yderligere to supplerende betingelser, nemlig at mindst 50 procent af planterne skal være bivenlige, og at der langs med beplantningen er en stribe udyrket jord på en meters bredde, der skal tilsås med bivenlige blomsterarter på minimum 75 procent af arealet. Derved er det blevet muligt at opnå tilskud til 60 procent af de samlede udgifter til projektet.

Med GPS

Naturplant har varetaget alt arbejde omkring projektet - lige fra projektplanlægning, ansøgningsarbejde og plantning og skal også stå for vedligeholdelse af arealet de første tre vækstsæsoner. Først blev jorden pløjet og harvet og plantningen udført med en enrækket plantemaskine. Peter Kjøngerskov fra Naturplant brugte GPS til at markere de områder, hvor planterne skulle sættes, med pæle. GPS er relativt nyt inden for maskinplantning og er med til at sikre præcision i opmålingen, så arealet er korrekt i forhold til det, der søges tilskud til.

I år er der indtil videre blevet harvet mellem rækkerne tre gange.

- Det handler om at holde rent og ikke gøre rent. Vi vil hellere renholde en gang for meget end en gang for lidt i de første to år. Det lønner sig nemlig ved at planterne bliver veletablerede, og ofte er det muligt at renholde mindre i det tredje år, så på den måde går det op til sidst, siger Peter Kjøngerskov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For Peter og Bodil Lahm er det afgørende, at der er variation i beplantningen, og at der er fokus på dyrene. Derfor har Naturplant komponeret en plantesammensætning, der vil give dækning til vildtet og pryde landskabet med varierende farver og blomstringer i løbet af året. Den samlede plantesammensætning til både læhegn og småbeplantninger består af i alt 21 forskellige træer, mindre træer og buske.

Gode planter

Peter Lahm kan sammen med Peter Kjøngerskov konstatere, at der ikke er ret mange planter, der er gået ud.

- Det er faktisk ret imponerende og bekræfter os i, at vi har valgt kvalitetsplanter, da vi etablerede. Hvis der havde været behov for at efterplante planter, der er gået ud, ville vi gøre det i første vækstsæson - det vil sige i dette efterår eller tidligt næste forår, for at planterne kan nå at følges med de andre planter, fortæller Peter Kjøngerskov.

Den faglige ekspertise har allerede lønnet sig - udover et øget tilskud, en kvalitetsplantet herlighedsværdi til ejendommen, et rigere dyreliv og en besparelse på renholdelse. For to uger siden aflagde Naturstyrelsen nemlig en kvalitetskontrol for at se, om alt levede op til kravene og var i overensstemmelse med det ansøgte. Heldigvis var alt i skønneste orden og Peter og Bodil Lahm kan se frem til snart at modtage første rate af deres støtte.