Abonnementsartikel

Lønsomhed fremhæves som en central del af det danske kvægbrugs vision for fremtiden.

Kvægs bestyrelse har fastlagt kvægbrugets strategi frem til 2018, som direktør Gitte Grønbæk fremlagde på kvægbrugets årsmøde i forbindelse med Kvægkongres 2014.

- Vi ser ind i en helt ny situation, hvor kvoterne falder væk, så muligheden for vækst har været et meget centralt emne i drøftelserne. Men da vi skulle finde frem til visionen fik vi mange gode drøftelser om vækst versus lønsomhed. Det var ekstremt vigtigt for alle jer kvægbrugere, at der er fokus på lønsomhed i strategien. Vi ønsker kun vækst, hvis vi kan forbedre indtjeningen - var budskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor er lønsomhed et helt centralt budskab i visionen, sagde Gitte Grønbæk og lagde sig dermed helt på linje med et af de centrale budskaber i formand Peder Philipps beretning.

Bæredygtig vækst

- Vision er, at der i 2020 produceres seks milliarder kg mælk og produktionen af oksekød er steget med 20 procent, som svarer til den tilhørende opfedning af kalve.

Hvis målet om lønsom bæredygtig vækst skal nås betyder det, at vi skal sikre den politiske interessevaretagelse for ens rammevilkår i hele EU

- Vi skal styrke den langsigtede konkurrenceevne

- Vi skal styrke produktiviteten

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Samt at vi fortsat skal sikre bæredygtighed og handling bag ord, sagde Gitte Grønbæk.

Også i fremtiden

Direktøren konstaterede at det ikke er nok at have en konkurrencedygtig produktivitet her og nu.

- Vi skal også have det om fem og 10 år, sagde hun.

- Det betyder, at vi skal styrke forskning, udvikling og innovation - og det skal ske sammen med de bedste i verden. Derfor skal vi have et stærkt netværk med frontløberne blandt forskere, rådgivere og kvægbrugere, sagde Gitte Grønbæk.

Hun fremhævede, at dansk kvægbrug allerede har et godt internationalt samarbejde og har styrket dette i 2013 med et nyt samarbejde med israelske forskere, da Israel reelt er det eneste land der produktivitetsmæssigt er foran os.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styrket produktivitet

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, hvilke områder der skal forskes inden for - det gælder produktion, produktionsanlæg, avl, sygdomme/overvågning og ledelse.

- Og det er hele værdikæden, der skal involveres i forskning, udvikling og innovation, kun på den måde kan vi sikre vi fuld værdi til kvægbruget, ssagde Gitte Grønbæk.

Hun mener, at de danske kvægbrugere her og nu kan styrke produktiviteten.

- Vi har derfor sat nogle ambitiøse produktivitetsmål i den nye strategi. Nemlig en ydelsesstigning til 11.000 kg. mælk i 2018, en forøgelse af nettotilvæksten hos slagtekalve til 700 gram og tilvæksten hos kødkvægskalve skal hæves med 10 procent ud fra racens gennemsnit i 2013.