Abonnementsartikel

Det haster med at få set på udtidssvarende regler om kørsel med blandt andet gyllevogne.

Det har længe været en kendt sag, at mange af landbrugets køretøjer har svært ved at leve op til forældede regler, når det gælder tilladt totalvægt, akseltryk med videre - i hvert fald med fuldt læs på gyllevognen eller frakørselsvognen.

Men også en del selvkørende grej kan ikke køre lovligt på vore veje.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er selvfølgelig ikke holdbart, og derfor har flere kommuner i de seneste år givet dispensation fra reglerne, så det har været muligt at udføre landbrugets almindelige arbejdsopgaver med de moderne maskiner uden at risikere kørekortet.

Men den situation ser desværre ud til at have ændret sig, fordi kommuner ind ad en kant nu afslår at give dispensationer.

Det sker angiveligt på et forkert grundlag, som det fremgår af denne udgave af Maskinbladet, hvor Mogens Kjeldal fra Danske Maskinstationer og Entreprenører gør opmærksom på, at en konsulentrapport, som kommunerne henviser til, er udført med forkerte forudsætninger og med henvisning til forsøg, der blev udført i 1960'erne i USA.

Dermed tager rapporten ikke højde for den enorme teknologiske udvikling, der er foregået i årene siden da, blandt andet med hensyn til dækkenes udformning og bredde med videre.

Fakta er, at moderne gyllevogne kører på meget bredere dæk og markant lavere dæktryk end forudsat i rapporten, og dermed trykker et moderne gylletræk ofte kun en fjerdedel eller mindre på landevejen end en lovlig lastbil.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det siger sig selv, at sådan en ændret kommunal praksis på et helt forkert grundlag bør ændres.

Sagen er nu rejst over for transportministeren efter omtale på Maskinbladet.dk, og der er nu krav om, at det skal være lovligt at køre med fyldte gyllevogne, og at der kommer til at gælde ensartede regler.

Det er fint, at der nu kommer et politisk pres for at gøre noget ved de udtidssvarende regler. Men det er vigtigt at tilføje, at det haster, fordi mange maskinførere ellers går et farligt forår i møde med risiko for erhvervstruende klip i kørekortet.

Det er ganske enkelt ikke rimeligt, og ministeren må derfor kunne give en lynhurtig generel dispensation, indtil reglerne bliver justeret mere permanent. Det kan ikke være rigtigt, at så vitale spørgsmål i et lille land som Danmark skal afgøres i hver enkelt kommune med det resultat, at man på samme vej kan køre lovligt på en del af strækningen, men ulovligt på en anden, blot fordi man passerer en kommunegrænse.