Aarhus Universitet vil styrke to forskningsområder under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og samler derfor forskningen i økologi og i miljø- og klimateknik på fakultetets forskningscenter i Foulum, lyder det i en netop udsendt pressemeddelelse fra universitetet.

Forskning i automation og systemteknologi bliver flyttet fra Forskningscenter Bygholm og til Vitus Bering i Horsens. Herigennem sikres en tæt tilknytning til et ingeniørmæssigt miljø samt en tæt tilknytning til civilingeniøruddannelsen ved Aarhus Universitet.

Som følge af disse rokeringer lukker universitetet Forskningscenter Bygholm ved Horsens, der omfatter dels den økologiske forsøgsstation Rugballegård og dels Institut for Jordbrugsteknik med forskningsgrupper i miljø- og klimateknik og i automation og systemteknologi.

Udflytningen fra Forskningscenter Bygholm vil ske gradvist i takt med, at der bliver etableret nye faciliteter og under maksimal hensyntagen til medarbejdernes ønsker samt hensyntagen til de forskningsprojekter som lige nu gennemføres på Forskningscenter Bygholm.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bestyrelsens beslutning

Lukningen af Bygholm blev besluttet af Aarhus Universitets bestyrelse onsdag 13. juni. Men allerede i marts 2006 tog bestyrelsen for det daværende Danmarks JordbrugsForskning en principbeslutning om at flytte aktiviteterne fra Bygholm til Foulum.

- Ændringerne er begrundet i, at universitetet ønsker at styrke disse fagområder, og ikke alene et ønske om besparelser eller nedskæringer, siger Jens Bigum, bestyrelsesformand i Aarhus Universitets bestyrelse.

Flytningen af aktiviteterne omfatter godt 50 årsværk fordelt på cirka 55 personer – heraf er godt halvdelen videnskabelige medarbejdere og den øvrige del teknisk-administrativt personale.