Ny teknologi giver gyllekøling bedre miljø- og energiprofil.

Gyllekøling har i mange år været en kendt teknologi til reduktion af ammoniakfordampning i svinestalde. Nu bruges den også til lugtreduktion.

På Kokkenborg, nord for Svendborg, er byggeriet af 5.000 sti pladser til polte og 6.000 sti pladser til klimagrise i gang. Byggeriet blev planlagt i 2017, hvor luftrensning var en vigtig komponent for at få miljøtilladelsen i hus.

Krav til lugtreduktion gjorde, at der blev valgt gyllekøling, som teknologi til reduktion af lugten fra staldene.

Optimering af gyllekøling

Byggeriet på Kokkenborg var i gang da Miljøstyrelsen offentliggjorde, at gyllekøling udover reduktion af ammoniak fordampning også var godkendt til lugtreduktion. Det er et af de første anlæg med den nye teknologi, som Klimadan forventer sig meget af.

-Med vores miljøkit, er det muligt at fylde staldene og udnytte produktionsanlægget bedst muligt, samtidig med at miljøkravene overholdes. Det eneste der kræves, er gyllekøling og vores styring af den, siger Ole Fries Grønnebæk, som er markedsansvarlig for landbrug hos Klimadan. Miljøkittet hjælper svineproducenten med at dokumentere miljøeffekten overfor myndighederne. I skrivende stund er der solgt fem miljøkit fra Klimadan i Danmark.

Sparer på varmeregningen med gyllekøling

Miljøkittet holder styr på, at både ammoniak og lugtreduktion overholdes, samtidig med at gyllen køles på den mest effektive måde. Med den ny teknologi kan lugten reduceres op til 20 procent på døgnbasis. Varmepumperne vil således også køre om sommeren, men med lige nøjagtig det energiforbrug, der skal til for at reducere lugt og ammoniakfordampning optimalt.

Unik styring

Med den nye styring er man ikke længere så afhængig af et højt varmeforbrug for, at få glæde af gyllekølingsteknologien. Ekstra kølere blæser varme ud på varme dage, så varmepumpen kører billigst muligt. Om sommeren bruger man ikke særligt meget varme, men så styrer miljøkittet, at der køles optimalt for at overholde lugtkravene.

På Kokkenborg kommer al den varme, der skal bruges i staldanlægget fra varmepumpen, der trækker varmen ud af gyllen. Selv varmen til udtørring efter vask af staldene bliver genereret af gyllekøleren. I det nye byggeri på Kokkenborg er der varmeslanger i alle gulvene - også i poltestalden. Det eksisterende soanlæg på Kokkenborg har allerede gyllekøling. I forbindelse med udvidelsen, bliver miljøkittet installeret så miljø- og energiforbrug optimeres for hele anlægget.

Fokus på kvalitet

-Vi fokuserer på at lave kvalitets polte til vores kunder. Vi bruger meget energi på at sikre, at vores dyr har det bedst muligt, og det inkluderer, at vi jævnligt tjekker staldene for krybestrøm, siger Jens Himmelstrup.

Staldene er designet til at styre dyrenes adfærd bedst muligt, og man har valgt de bedste fodrings- og ventilationsprincipper.

Indvielse sidst i marts

Jens Himmelstrup har lige haft 25 års jubilæum som svineproducent, hvilket passende kan fejres med nye stalde.

-Vi prøver konstant at bryde vanen og hele tiden følge udviklingen, så vores dyr er passet på bedste vis og produktionen kører med høj effektivitet og lav dødelighed, siger Jens Himmelstrup, der sammen med ægtefællen Dorte og 20 ansatte, driver Kokkenborg.

På Kokkenborg er der i alt 2.200 søer og der laves 22.000 polte om året.Galt grisene afsættes ved otte kilo, til en fast aftager. Med det nye byggeri kan hele produktionen samles på Kokkenborg. De 20 danske ansatte ser frem til en god og moderne arbejdsplads, der også rummer nye mødefaciliteter i sammenhæng med de nye stalde.

Anlægget på Kokkenborg skal stå klar i marts, og Jens Himmelstrup inviterer til åbent hus fredag den 22. marts.