Også selvom en eventuel epidemi forventes at have et begrænset omfang.

Siden Afrikansk svinepest (ASF) blev diagnosticeret i Georgien i 2007, har sygdommen spredt sig nordover til store dele af Østeuropa, herunder i Polen, Estland, Letland og Litauen.

For at kunne tilpasse det danske beredskab er det vigtigt at have viden om den forventede størrelse og varighed af et eventuelt udbrud af ASF i Danmark. På DTU Veterinærinstituttet har vi derfor udviklet en simuleringsmodel, der kan forudsige størrelse, varighed og økonomiske omkostninger i forbindelse med et udbrud af ASF i Danmark.

ASF er forbundet med høj dødelighed, hvilket simuleringsmæssigt har medført, at det var nødvendigt at udvikle en ny og langt mere sofistikeret model til at simulere spredning af sygdommen inden for besætninger. Denne model, en SIR-model (1), er baseret på resultater fra forsøg med den virus-stamme, der florerer i Østeuropa. Modellen opdateres med nye data efterhånden, som flere eksperimentelle forsøg afsluttes og publiceres. Således skal et nyligt startet ph.d.-projekt på Lindholm bidrage med flere data til modellen.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind