Automatisk oplæsning:

Majs handles på det højeste niveau i otte år

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Sæsonens sidste WASDE blev offentliggjort i fredags, og det var en rapport som bød på lidt overraskende ændringer i estimaterne på både sojabønner og hvede - i hvert fald i forhold til analytikernes estimater.

Majsen var i den grad i fokus i forbindelse med fredagens WASDE, efter at prisen i løbet af fredagen handlede på de højeste niveauer i otte år. Frygten for en stram forsyningsbalance har været medvirkende til at drive priserne op på de rekordhøje niveauer, og der var også forventning til endnu en stramning af den globale balance i forbindelse med fredagens WASDE.

Analytikerne forventede et fald i de globale lagre på 3,3 mio. tons, og USDA lagde yderligere 0,5 mio. tons til disse estimater. Ændringer sender potentielt de globale slutlagre ned på det laveste niveau siden 2014.

Faldet tilskrives udelukkende et fald i de amerikanske slutlagre, forårsaget af stigende eksport og stigende indenlandsk forbrug. Ud af det samlede fald på 3,8 mio. tons, kan 0,6 mio. tons tilskrives stigende forbrug til produktion af ethanol. Majsen handler her til morgen en procent under niveauet før WASDE.

Hvede

Mens analytikerne havde forventet en lille stigning i de globale slutlagre på hveden, så overraskede USDA med at nedjustere deres estimater med 5,7 mio. tons, et fald på små to procent i forhold til seneste rapport.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forbruget i Kina forventes dog at stige betragteligt, med fem millioner tons, sammenholdt med seneste rapport. Den høje pris på majs har gjort det mere attraktivt at substituere denne med hveden til brug i foder.

Det medfører, at USDA for første gang i otte år nu ser, at de kinesiske lagre vil være faldende, men på trods af det så estimerer man, at Kina sidder på halvdelen af de globale hvedelagre.

De amerikanske lagre stiger med 0,4 mio. tons, på baggrund af faldende indenlandsk forbrug. På trods af den russiske eksportafgift, så hæver USDA deres estimater for den russiske eksport med 0,5 millioner tons, et tegn på, at den russiske hvede stadigvæk er konkurrencedygtig på verdensmarkedet.

På trods af det overraskende fald i estimaterne for de globale slutlagre, så handler hveden i skrivende stund to procent lavere end før rapporten.

Sojabønner

Hvor hveden overraskede markederne negativt, så gjorde det omvendte sig gældende på sojabønnerne. Analytikerne havde forventet et fald på 0,4 mio. tons, men USDA var ikke enige, og forventer således en lille lettelse til de globale forsyninger, med en stigning i slutlagrene på 3,2 mio. tons.

USDA hæver i forbindelse med rapporten deres estimater for den brasilianske produktion med 2 mio. tons, og deres estimater ligger nu 0,5 millioner tons over estimaterne fra CONAB, som blev offentliggjort i torsdag, og de vejrmæssige bekymringer har tilsyneladende ikke haft effekt på produktionen.

De amerikanske lagre estimeres uforandret siden marts rapporten, hvor faldende indenlandsk forbrug modsvares af en stigende eksport. Hele sojakomplekset handler her til morgen lavere end før rapporten i fredags.

Palmeolie

Mandag morgen er der kommet tal for forsyningsbalancen på palmeolien i Malaysia, og her overrasker data også analytikernes forventninger.

Produktionen steg i marts til det højeste niveau siden 2015, og på trods af en stærk eksport, så ender slutlagrene med at stige med 11 procent fra sidste måned.

Forventningen er nu et niveau omkring 1,45 millioner tons. Med en malaysisk palmeolie som handler på historisk høje niveauer, så kan udviklingen i slutlagrene godt sætte lidt pres på priserne, især kombineret med, at vi går ind i en periode på sæsonen hvor priserne generelt har en tendens til at være faldende.