Det blev i går en stille dag i afgrødemarkedet der lukkede med små ændringer, mens markedet afventer torsdagens WASDE-rapport, der kan bringe nyt med sig om de amerikanske majs- og sojaudbytter. Lige som sæsonen startede udfordrende med vådt vejr, begynder det samme at gøre sig gældende her ved høst, der udfordres af vinterlignende forhold, i forlængelse af sidste uges regn. Derfor presser spørgsmålet sig på, om høsten kan gå hen og blive lige så lang som foråret og give anledning til nye hovedbrud, skriver Jyske Markets.

De ugentlige amerikanske afgrødekonditioner blev i går offentliggjort efter luk, og viste et fald på 1 procent point for majs til 56 i kategorien god/meget god, mens sojakonditionerne faldt to procentpoint til 53 procent i samme kategori. Sidste uges våde vejr kan ligeledes aflæses i høstprognoserne, som i den forgangne uge kun er fremskreden med fir procentpoint til 15 procent for majs, mens sojahøsten viste lidt mere fremdrift på syv procentpoint til 14 procent. Forhold der er let prispositive set i relation til de historiske tal, hvor majs- og sojahøsten gennemsnitligt har været fremskredet med henholdsvis 33 procent og 34 procent. Ikke mindst i North- og South Dakota har man været udfordret med blot otte procent og fem procent høstet mod gennemsnitlige 48 procent og 36 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Brasilien

På den korte bane vil det være torsdagens udbytteestimater fra USDA der sætter retningen, men høstforholdene er ikke ideelle, og derfor vil det være vejret, som sætter retningen fra næste uge, når rapporten er fordøjet. Flere vil også kigge mod Brasilien, hvor blot 3,1 procent af sojaarealerne vurderes tilsået - den langsomste start på såningen siden 2013/14. Nedbør her i løbet af oktober, ventes dog at få tilsåningen til at geare op.

Med den amerikanske høst i gang skal eksportinspektionerne meget gerne begynde at stige, men selvom Kina de seneste uger har haft god appetit på amerikanske bønner, så befinder vi os alligevel langt fra niveauerne før handelskrigen. Præmierne på de sydamerikanske bønner er faldet, som en konsekvens af at Kina igen er begyndt at kigge efter amerikanske varer, og dermed er konkurrenceevnen på nordamerikanske bønner ikke er lige så stærk som tidligere. Efter et par kraftige stigninger i sidste uge, er sojaskråen faldet tilbage, med december-kontrakten tæt på at være tilbage i sit gamle handelsinterval under 300$/ton.

Hvede

Ud af Rusland har private aktører hævet estimaterne for den indenlandske hvedehøst, på højere end ventet udbytter i vårhveden for regionerne Volga og Sibirien. Russian Grain Union har hævet deres estimater for den russiske hvedeproduktion til 75,8 mio. tons, mens IKAR hævede deres estimat til 75,4 millioner tons. Begge skal holdes op mod USDA's 72,5 millioner tons, og vil tillige modsvare en eksport på 36-36,5 millioner tons. Holder estimaterne stik, vil det kunne opveje en eventuel nedjustering af produktionsestimaterne på den sydlige halvkugle, som de seneste uger har været blandt de prisunderstøttende faktorer for møllehveden. Rækken af de russiske opjusteringer dæmpede i går købelysten på Matif, der lukkede mere eller mindre uændret i et marked der forbliver velforsynet.