Danmark topper den listen over Glyphosat-forbruget i europæiske lande. Men vi har mulighed for at reducere på forbruget, påpeger Aarhus Universitet og Seges.

Med 0,51 kg aktivstof pr. hektar er Danmark det land i Europa, som har det højeste forbrug af Glyphosat.

- Tallene er dog baseret på det totale landbrugsareal, det vil sige arealet kan inkludere permanente græsarealer, men selv med det for øje, ligger vi stadig i den høje ende i Danmark sammenlignet med eksempelvis Tyskland og England, som vi ofte sammenligner os med, fortæller Per Kudsk, Professor på Aarhus Universitet, som har kigget nærmere på det europiske glyphosat-forbrug.

rich-media-1
Glyphosatforbrug pr. hektar i 2017 i Europa. Graf: Aarhus Universitet.

Carsten Fabricius, Afdelingsleder Seges, fortalte på den online-kongres, Planter i Fokus, at Seges har været ved at nærstuderer, hvor vi bruger glyphosaten i Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Langt størstedelen af glyphosat-forbruget køres ud før høst. Ud af et samlet forbrug på 1.126 ton glyphosat, bliver 473 ton kørt ud før høst.

Dernæst følger udbringning i pløjefrit-system før såning med 217 ton.

- Vi har for en god ordens skyld delt før-høst anvendelsen op i to dele: 'Før høst rodudkrudt' og 'Før høst høsthjælp'. Langt størstedelen er 'Før høst rodudkrudt', hvor vi giver en gang glyphosat for at få styr på et rodukrudtsproblem, fortæller han. 'Før høst høsthjælp', er arealer, hvor der sprøjtes glyphosat, for at opnå en tidligere og lettere høst, samt en større høstkapacitet. Vi har her kigget på doseringen, for at skelne mellem disse to. Vi kan se, at ved især vinterhvede bliver der sprøjtet 160.000 hektar som nedvisning.

rich-media-2
Oversigt over fordeling af de 1.126 ton glyphosat i Danmark. Foto: Seges.

- Vi kan nu spørge os selv, om vi anvender glyphosat på en god og fornuftig måde. Er forbruget bliver større end det strengt taget er nødvendigt for at opretholde den nuværende landbrugsproduktion, påpeger Carsten Fabricius.

Seges har regnet på en nedsættelse på både 10 og 25 procent af glyphosat i Danmark, og det er overraskende nok ved nedvisning af kornet, at Seges kan se den største årsag til at reducerer glyphosat-forbruget.

- Især kan rapsen i langt højere grad i dag nemt tåle at stå og modne af sig selv, og behøver ikke en nedvisning, påpeger Carsten Fabricius.

Bedre monitering af markerne

Seges påpeger, at hvis det skal lykkes at nedsætte glyphosat-forbruget med 25 procent er det primært inden for høsthjælp branchen vil få den største økonomiske udfordring.

- Vi har vurderet, at der vil komme et øget tørringsbehov, nedsat kapacitet på mejetærsker, lidt mere besværlig halmbjergning samt større slid på mejetærsker, men det er alt afgørende, at hvis vi skal nedsætte forbruget mod især rod-ukrudt, så skal vi være bedre til at monitering af rod-ukrudt på markerne, så vi undgår at en mark løber fra os i rod-ukrudt, så vi stadig kan behandle mod rod-ukrudt, men nøjes med at gøre det hver 4. til 5. år - men så til gengæld med den fulde dosis, som vi kender det i dag.

- I kroner og øre koster det for branchen fra 73 kroner pr. hektar for de bedrifter med laveste udbytter til 97 kroner pr. hektar for de bedrifter med det højeste udbytte, fortæller Carsten Fabricius.

Han påpeger dog, at det langt fra er alle bedrifter der har brug for høsthjælp, hvis glyphosat fjernes fra brug før høst.

Baggrund for data

- Vi har kigget i sprøjteindberetningerne, SJI, men her er der ikke rigtigt sat en formål på sprøjte-arbejdet med glyphosat. Til gengæld har vi hentet data fra Dansk Markdata-base, hvor vi har 80 procent at arelaet at arbejde udfra. Her kan vi heller ikke få en beskrivelse af det præcise formål, men ud fra tidspunkt og doseringer, kan vi regne os nogenlunde frem til brugen.

Carsten Fabricius fremhæver, at 40 procent af forbruget foregår i sommermånederne - juli til august.

- 35 procent af forbruget, bliver kørt ud i i efteråret fra september til november. Vi kan se en stigning i november anvendelse - naturligvis i takt med efterafgrødekrav, fortæller han.