Seges håber at landmænd på Sjælland, Lolland og Falster også får dispensation til udbringning af flydende husdyrgødning.

Seges har ansøgt Miljøstyrelsen om dispensation for fristen for udbringning af flydende husdyrgødning. I brevet til Miljøstyrelsen skriver Seges:

"Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29 stk. 2, forlænges udbringningsfristen for flydende husdyrgødning indtil 15. oktober, hvis det i ugerne 21-38 har regnet over normalen og i ugerne 30-38 har regnet mere end 30 procent over normalen, ifølge DMIs registreringer på regionniveau. Disse forudsætninger har været til stede i den våde sensommer i år i det meste af landet. Sjælland, Lolland og Falster endte dog med at være cirka 10 millimeter fra forlængelsen. Fra maskinstationer og landmænd er der imidlertid alligevel et stort ønske om en tilsvarende forlængelse af fristen på Sjælland og Lolland-Falster, idet:

Den sene høst har forsinket rapssåningen betydeligt

Stort pres på markarbejdet ved høst/etablering af efterafgrøder og vådt føre har medført at en stor del af gylleudbringningen er udsat til efter rapsens fremspiring

Det våde føre har hindret færdsel med gylleudstyr på mange arealer frem til nu

Der lokalt er faldet varierende nedbørsmængder indenfor den meget grove re-gioninddeling

Det ikke er muligt at blive færdige med gylleudbringningen til den 1. oktober - maskinstationerne er i stort tidspres.

På grund af den varierende nedbørsmængde indenfor regionerne, er der stor forskel på, hvor stor behovet for dispensation er. I mange områder vil der således ikke være behov for at udnytte dispensationen, da høst og såning er sket mere rettidigt end i andre områder, som er mere ramt af stor nedbør.

Seges skal derfor anmode om, at udbringningsfristen forlænges på Sjælland, Lolland og Faster ? tilsvarende resten af landet. Det er meget vigtigt, at der kommer en hurtig tilbagemelding, således at de berørte landmænd kan disponere derefter."

Lever efter datoer

Hos Landbrug & Fødevarer ærger Toben Hansen, der er formand for L&F Planteproduktion, sig over, at landbruget fortsat lever efter politisk fastsatte datoer.

- Det er ærgerligt, at vi har et erhverv, der lever efter datoer, som ikke bunder i godt landmandskab. Der er rigtig mange landmænd i Østdanmark, der er kommet i klemme ved det her, fordi de mangler 10 millimeter nedbør for at få en automatisk dispensation, siger han.

Torben Hansen håber, at der hurtigt bliver givet dispensation, og han opfordrer til, at dato-systemet bliver kigget efter i sømmene.

- Der er ingen fornuft i en tilfældigt udvalgt dato. Jeg synes, at vi skal have hele vores dato-system set igennem, siger han.