Med et højt og stabilt optag af mælk, vokser kalvene mere og udvikler et stærkt immunforsvar, så de bliver mere modstandsdygtige overfor sygdom.

Energi er den direkte kilde til et effektivt immunforsvar og er dermed kalvens vigtigste input til forsvar mod sygdomme forudsat, at kalven har modtaget en effektiv råmælksforsyning.

Tildeles kalven ikke tilstrækkelig med energi, mister den altså sin evne til at bekæmpe de bakterier og vira, den præsenteres for via andre kalve og det miljø den står opstaldet i. Et højt og stabilt optag af mælk, vand og fast foder i mælkeperioden er vigtigt i forhold til, at skabe en sund og stærk kalv der opnår en høj daglig tilvækst.

Få så givet de kalve noget mælk

Når jeg kommer ud i både malkekvægsbesætninger og slagtekalvebesætninger oplever jeg ofte, at småkalvene rigtig mange steder viser tegn på, at de får for lidt energi. De er magre, strit pelset, har indsunkne øjne, bliver let syge og er svære at få ovenpå efter et sygdomsforløb.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind