Brug af handelsgødning i efteråret ved såning af vintersæd er meget debatteret i de senere år og ikke mindst efter kvælstofkvoterne er blevet hævet. Nogle forsøg viser positive effekter ved af brug af forsurende kvælstof, nogle af placeret fosfor og nogle af tildeling af kalium. Der er derfor størst sandsynlighed for succes, hvis man anvender en NPK-gødning i efteråret.

Vintersæden har det største behov for næringsstoffer, når den har den kraftigste vækst. Derfor er det naturligt, at der opnås de bedste udbytter, når næringsstofferne tildeles, så de er tilgængelige på netop dette tidspunkt. Derfor skal kvælstof, fosfor og kalium som hovedregel kun tildeles i foråret til vintersæd. I løbet af efteråret og vinteren (i sær i milde vintre) sker der en del rodvækst i vintersæden, så rødderne opsøger selv de nødvendige næringsstoffer, især fosfor optages på denne måde.

Vintersædsarterne har forskellige grader af vækst, og har derfor også forskellige behov for at optage næringsstoffer i efteråret.

Vinterhvede har en begrænset buskning i efteråret og har som udgangspunkt ikke noget behov for tilførsel af gødning i efteråret.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind