Ny pulje i Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) skal give økonomisk støtte til landmænd, der vil reducere deres klimabelastning.

Landmænd, som vil udvikle nye og mere klimavenlige teknologier, udvikle mere klimaeffektiv mad og foder eller på andre måder gøre deres landbrug bedre for klimaet, kan nu få en hjælpende hånd fra en ny GUDP-pulje.

Landmændene kan søge om i alt 39,4 millioner kroner, som skal være med til at sikre den grønne omstilling af dansk landbrug. Pengene kan også bruges til at tilpasse produktionen til de ændrede vejr- og klimaforhold, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Fødevareminister Mogens Jensen glæder sig over, at mange landmænd har valgt at tage den handske op og er med til at flytte Danmark i en grønnere retning.

- Regeringen har store klimaambitioner, men vi kommer ingen vegne uden landbruget. Derfor er jeg rigtig glad for, at mange landmænd allerede gør meget for at blive mere klimavenlige. Med den nye klimapulje vil vi hjælpe dem, som allerede er godt i gang med at komme endnu længere, og også skubbe til dem, som ikke er så langt endnu. Det er vigtigt, at vi får flest muligt med i den grønne omstilling, siger Mogens Jensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ambitiøse mål

Dansk landbrug har gode forudsætninger for at udnytte konkurrencefordele ved at tage klimavirkemidler i brug, og sektoren har allerede selv sat ambitiøse mål på området. Med denne særlige pulje skal GUDP støtte udviklingen mod fremtidens klimavenlige og konkurrencedygtige landbrug.

Prioriteringen afspejler regeringens konkrete ønske om, at Danmark fortsat skal være blandt de førende i verden, når det handler om at levere grønne teknologiske løsninger til et hastigt voksende globalt marked.

- GUDP kan gøre en reel forskel ved at yde støtte så virksomhederne kan tage en risiko og udvikle og afprøve nye og mindre klimabelastende løsninger. Jeg er ikke i tvivl om, at dansk landbrug med minimal klimabelastning vil være et stærkt brand, som kan gavne de danske landbrugsprodukter på eksportmarkederne, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Projekterne kan eksempelvis omfatte udvikling af ny teknologi og dokumentation af den udviklede teknologis klimaeffekt, udvikling af robuste og klimaeffektive produktionssystemer og sædskifter eller nye kilder til klimaffektive proteiner.

Udoer ny viden og nye teknologier, der understøtter reduktion i emissionen af drivhusgasser, fastlæggelse af kulstof i jorden samt udvikling af fødevarer med et lavere klimaaftryk, giver puljen også mulighed for at prioritere et stigende behov for forskning i konsekvenserne af og tilpasning af landbruget til ændrede klimatiske betingelser, herunder tørke, hyppigere skybrud og nye skadedyr med videre.